เช็กให้ชัวร์กับฤกษ์ออกรถปี 2565 วันไหนดีที่สุดเฮง ๆ ปัง ๆ

บางคนที่ต้องการจะซื้อรถใหม่ ก็ต้องหาวันเวลา หรือฤกษ์ออกรถให้ตรงตามดวงหรือวันเกิดของตัวเองสักหน่อย นอกจากจะดูเรื่องสีที่ถูกโฉลกแล้ว วันไหนออกรถดี ก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ เราจะมาเปิดฤกษ์ออกรถ 2565 ให้ทุกคนได้เตรียมตัวกัน เกิดวันนี้ไม่ควรออกรถวันไหน เพื่อเสริมโชคลาภ ความเป็นสิริมงคล และยังสร้างความอบบอุ่นใจต่อเจ้าของผู้ขับขี่รถด้วย มาเริ่มกันด้วยฤกษ์ดีเดือนมกราคม

ฤกษ์-ออก-รถ-ปี-2565

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 10, 17, 24, 31 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันศุกร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันอาทิตย์ที่ 9, 16, 23, 30 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2565

 • วันอังคารที่ 1, 8, 15, 22 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธกลางวัน)
 • วันพฤหัสบดีที่ 3, 10, 17, 24 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 12.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน)
 • วันอาทิตย์ที่ 6, 3, 20, 27 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 09.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันอังคารที่ 1, เวลาที่ควรสตาร์ทกุญแจ 14.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืน)

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันศุกร์ที่ 1, 8, 22, 29 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนเกิดที่วันอาทิตย์)
 • วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2565

 • วันพุธที่ 11, 18, 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 6, 20, 27 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 12.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
 • วันอาทิตย์ที่ 8, 15, 22, 29 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2565

 • วันพุธที่ 1, 8, 15, 22 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 10, 17, 24 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันพุธที่ 29 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันพุธที่ 6, 20, 27 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 29 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 13.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
 • วันอาทิตย์ที่ 31 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 1, 8, 15, 22, 29 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันพุธที่ 3, 10, 17, 24 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 5, 12, 19 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันเสาร์ที่  27 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 13.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่วันพฤหัสบดี)
 • วันอาทิตย์ที่ 7, 14, 21, 28 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 5, 12, 19, 26 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดอังคาร)
 • วันศุกร์ที่ 30 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 13.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดี)
 • วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 3, 10, 17 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันพุธที่ 5, 12, 19 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 7, 14, 21 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันอาทิตย์ที่ 2, 9, 16, 23, 30 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษจิกายน ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 28 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันพุธที่ 23, 30 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 16.19 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันอาทิตย์ที่ 6, 13, 20, 27 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม ปี 2565

 • วันจันทร์ที่ 19 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 15.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอังคาร)
 • วันพุธที่ 7, 14, 21 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.29 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันเสาร์)
 • วันศุกร์ที่ 2, 9, 16 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 08.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์)
 • วันอาทิตย์ที่ 4, 11, 18, 25 เวลาที่ควรสตาร์ตกุญแจ 09.59 น. (ฤกษ์นี้ไม่เหมาะกับคนที่เกิดวันจันทร์)

ฤกษ์-ออก-รถ-2565

หลายคนที่กำลังจะซื้อรถคงได้ฤกษ์ออกรถ วันที่ดีวันที่เหมาะกับวันเกิดและเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้ว อาจจะต้องดูให้ละเอียดด้วยว่าวันไหนไม่ควรออกรถหรือสีไหนที่ถูกโฉลกกับเจ้าของรถ เพื่อความสบายใจของผู้ขับขี่ด้วย หากใครที่เห็นฤกษ์ออกรถปี 2565 แล้วสนใจที่อยากจะออกรถรับปีใหม่ ก็สามารถมาเลือกดูรถที่คุณถูกใจได้ที่ V Group Honda พร้อมให้คำปรึกษาและโปรโมชั่นที่ดีที่สุดให้คุณ