สมัครงาน

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับ วี กรุ๊ป ฮอนด้า เพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พนักงานงานขายรถยนต์
2. แนะนำให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดรถยนต์ให้กับลูกค้า
3. ดูแลให้บริการลูกค้าก่อนและหลังการขาย
4. ขับเคลื่อนยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง/ ชาย อายุ ตั้งแต่ 20 – 35 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา (ยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่)
3. บุคลิกดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
4. รักงานขาย รักงานบริการ
5. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์(ถ้ามี)
6. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง/ เพศชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลการแชทออนไลน์, Digital Online หรือการตลาดออนไลน์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบสูง
4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
5. มีความอดทนต่อแรงกดดันได้ดี, มีความรับผิดชอบ, อัธยาศัยที่ดี, และทัศนะคติที่ดีต่องาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้าหลังการขายและการบริการ
2. นัดหมายลูกค้านำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ
3. รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
4. ดูแลงานกิจกรรมของทางสาขา
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
**ต้องขับรถยนต์ส่วนบุคคลได้และมีใบอนุญาตขับขี่**

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง อายุ 22 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปวส -ป.ตรี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Office
4. มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกดี
5. มีความละเอียดรอบคอบ และซื่อสัตย์
6. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ตรวจสอบงานและบันทึกรับเงิน, บันทึกรายได้ และบันทึกต้นทุนในส่วนงาน Service
2. ตรวจสอบภาษีงานขายและยื่นแบบ ภงด. 3, 53
3. ตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่าย, ใบกำกับภาษีพร้อมกับทำจ่ายบริษัทซัพพลายเออร์
4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง อายุ 20 – 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี สาขาการเงินและธนาคาร
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Microsoft Offic
4. มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้นในการทำงาน ร่าเริงแจ่มใส เข้ากับคนง่าย
5. หากมีประสบการ์ทำบัญชีโดยตรง จะรับพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
6. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลและอัพเดทข้อมูลพนักงานในระบบ HRM
2. ยื่นเข้า-ออก ประกันสังคมและประกันกลุ่ม
3. ดูแล Time Attendance ของพนักงาน
4. เตรียมข้อมูลและจัดทำไฟล์ประเมินทดลองงานของพนักงานใหม่
5. ดูแลในเรื่องการเบิก-จ่ายชุดยูนิฟอร์มให้กับพนักงาน
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
2. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Officeได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบด้านงานเอกสาร
5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานทั้งภายในและภายนอก
6. หากมีประสบการณ์งานบุคคลจะได้พิจารณาเป็นพิเศษ
7. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบจัดเก็บใบสั่งซ่อมเข้าไฟล์
2. จ่ายงานให้เข้าหัวหน้าช่าง โดยระบุกำหนดเวลาที่ควรเสร็จจริง
3. ติดตามความคืบหน้าของงานซ่อมจากหัวหน้าช่าง
4. ประสานงานควบคุมงานรับรถ แจ้งปัญหาเพิ่มเติม ขอการอนุมัติงานซ่อม หรืออะไหล่ เป็นต้น

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2. มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
3. มีประสบการณ์การทำงานศูนย์บริการรถยนต์ส่วนงานอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผน และดำเนินการงานการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือการตลาดออนไลน์ต่างๆ (Facebook IG TikTok Line shop, Social media)
2. วางแผนและจัดทำ content ใน website และ social media ของบริษัทฯ (Facebook Page, Line, Line@)
3. โปรโมทบทความต่างๆ ลงในทางออนไลน์ ยิงโฆษณาทั้ง GOOGLE, LINE, FACE BOOK
4. ดูแลและจัดการ social media platforms ของบริษัท เช่น Facebook , Line, Line@ etc. และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
5. ติดต่อประสานงาน รับออร์เดอร์ลูกค้า

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการตลาด, โฆษณาประชาสัมพันธ์, นิเทศศาสตร์, อักษรศาสตร์, ศิลปศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีความคิดสร้างสรรค์ในการ CreateContent งานสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆ ทุกๆ ช่องทาง โดยเฉพาะทาง Social Media ให้มีความน่าสนใจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้คล่อง
5. หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี งานด้านนี้โดยตรง (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำเว็บไซต์และงานด้านกราฟฟิคต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด
2. ออกแบบและพัฒนาเวปไซค์
3. มีความรู้ด้าน web application

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเว็บไซต์ และงานด้านกราฟฟิคอื่น ๆ
3. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, ขยัน, อดทน, มีความรับผิดชอบสูง
4. มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการสูง, สามารถศึกษาสิ่งใหม่ๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
5. หากมีความสามารถทางด้าน UX/UI, Bootstrap, Mobile App, Marketing Online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. หากมีความรู้ HTML5, CSS3, Javascript, Photoshop, Illustrator, etc. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีผลงานที่เคยทำมาเสนอจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริการงานซ่อมต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม
2. ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อม และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ และวัสดุอื่นๆ ในความรับผิดชอบ
3. งานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ซ่อมตัวถังและสี
2. งานขัดพื้น เคลือบสี
3. งานพ่น
4. งานเตรียมพื้นผิว
5. งานเคาะตัวถัง
6. เรียนรู้งาน ฝึกอบรม กับครูฝึกประจำศูนย์บริการ

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศชายเท่านั้น
2. อายุ 19 ปี ขึ้นไป ไม่จำกัดอายุ
3. วุฒิการศึกษา ม.6 , ปวช. – ปริญญาตรี
4. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้
5. ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และนักศึกษาฝึกงาน 3 เดือนขึ้นไป
6. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำใบเสนอราคาค่าซ่อมตามรายการความเสียหาย
2. เปิดเอกสารการสั่งซ่อมและสั่งอะไหล่ ส่งใบสั่งซ่อมและส่งรถเข้าใน LINE
3. โทรแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าเพื่อนัดหมายเข้าซ่อมและบันทึก BOOKING
4. โทรสอบถามการใช้งาน เพื่อเป็นการประเมินผลการบริการและเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศหญิง / ชาย
2. อายุ 20 – 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
4. ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี และคล่องแคล่ว
5. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้าหากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
6. มีทักษะการสื่อสาร การพูดโน้มน้าวใจได้ดี
7. ยิ้มแย้ม แจ่มใส่ เข้ากับคนง่าย รับแรงกดดันได้ สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว
8. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขออนุญาติขับขี่รถยนต์
9. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำแนะนำ ตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน “ การให้คำแนะนำที่รถลูกค้า ” แก่ลูกค้า ณ บริเวณที่กำหนด ทำการวิเคราะห์ตรวจหาข้อบกพร่องของรถ
2. จัดให้มีการทดสอบรถร่วมกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าในการตรวจหาข้อบกพร่องของรถเป็นอย่างถูกต้อง
3. จัดทำรายละเอียดของงานซ่อมให้ครบและถูกต้องสมบูรณ์ เช่น ข้อมูลรถยนต์ การหาข้อบกพร่อง ประเมินเวลาในการซ่อม FRU เวลาที่ใช้ในการทำงาน กำหนดวันซ่อมเสร็จ วงเงินในการซ่อม รายละเอียดในการแจ้งสาเหตุข้อบกพร่อง
4. ตรวจสอบอะไหล่ว่ามีหรือไม่ ก่อนดำเนินการสั่งซ่อม
5. นำเสนอผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ตกแต่งและ Lifestyle
6. เสนอขายบริการทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าในรายการที่ลูกค้ายังไม่ได้ทำหรือใกล้ครบกำหนดเข้ารับบริการ

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. เพศชาย อายุ 19 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. , ปวส. , ปริญญาตรี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานช่างยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. ต้องมีผู้ค้ำประกันการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับผิดชอบงานการเบิกจ่ายอะไหล่ตามใบสั่งของ
2. ดูแลจัดอะไหล่ให้สะดวกต่อการหยิบใช้งาน และให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด
3. ตรวจเช็คอะไหบ่ตามใบสั่งซื้อ
4. ทำหน้าที่เบิก-จ่าย อะไหล่ตามใบสั่งงานให้ถูกต้องครบถ้วน
5. จัดทำรายงานสต๊อกอะไหล่
6. จัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้ออะไหล่ ทั้งภายในและภายนอก
7. ติดตามประสานงานกับลูกค้าศูนย์ ลูกค้าประกันภัย อู่ซ่อมรถ
8. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
2. มีความรู้เรื่องอะไหล่รถยนต์
3. มีประสบการณ์การทำงานศูนย์บริการรถยนต์ส่วนงานอะไหล่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดำเนินการวิจัยคำหลักเพื่อระบุคำและวลีค้นหาที่เกี่ยวข้อง
2.พัฒนาและใช้กลยุทธ์ SEO เพื่อปรับปรุงอันดับเว็บไซต์และปริมาณการเข้าชมทั่วไป
3.ตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเว็บไซต์โดยใช้เครื่องมือ SEO เช่น Google Analytics และ Search Console
4.ติดตามและรายงานตัวชี้วัด SEO ที่สำคัญ เช่น ปริมาณการเข้าชมทั่วไป การจัดอันดับคำหลัก และอัตราคอนเวอร์ชั่น
5.ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนากลยุทธ์ SEO ที่มีประสิทธิภาพ
*หากมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไปในด้าน SEO, Marketing และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (จะเป็นพิจารณาพิเศษ)*

คุณสมบัติ / ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน

1. ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาธุรกิจ การตลาดดิจิทัล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความเข้าใจ Google Analytics สามารถเจาะลึกข้อมูลและดึงข้อมูลเชิงลึกออกมาได้
4. ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดผู้เข้าชม
5. หากมีประสบการณ์ 1-2 ปี งานด้านนี้โดยตรง (จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มของธุรกิจในบริษัท