เมนู

ทดลองขับ และ ซื้อประกันภัย >>

ข้อเสนอสุดพิเศษ V Group Honda

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ย 2.29%* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ
1,000 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาท หรือดอกเบี้ย 2.89%* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 2,000 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า
24,000 บาท (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ย 2.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี
ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ พร้อม ฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 7,500 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 7,500 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ย 2.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า แจ๊ซ ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
และรับฟรี ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่
1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า โมบิลิโอ ผ่อนเริ่มต้น 3,500 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 3,500 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
และรับเพิ่ม ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า บีอาร์-วี ผ่อนเริ่มต้น 6,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 6,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.59%* พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี
หรือ 100,000 กิโลเมตร หรือดอกเบี้ย 1.99 %* และฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ
100,000 กิโลเมตร พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่
31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค ผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 9,900 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
พร้อมฟรีบัตรน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท พิเศษรับเพิ่ม ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28
กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ย 2.29%* (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ
กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า เอชอาร์-วี ผ่อนเริ่มต้น 10,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 10,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0%*
พร้อมฟรีแพ็กเกจเช็กระยะค่าแรงค่าอะไหล่ 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และรับเพิ่ม ฟรี! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี
หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือดอกเบี้ย 2.29 %* พร้อม ฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 2,500 บาท นาน12 เดือน รวมมูลค่า 30,000 บาท
พร้อมฟรีแพ็กเกจเช็กระยะค่าแรงค่าอะไหล่ 3 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร และรับฟรีประกันภัย 1 ปี และรับเพิ่ม ฟรี! ฮอนด้า อัลติเมทแคร์
ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 18,500 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 18,500 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 %* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564)

ออกรถยนต์  ฮอนด้า แอคคอร์ด ผ่อนเริ่มต้น 18,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 18,500 บาท* รุ่น TURBO EL เลือกรับดอกเบี้ย 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย
1 ปี สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าปัจจุบัน (Honda Loyalty) รับเพิ่ม ส่วนลดดอกเบี้ย 0.30% ฟรี ค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ
100,000 กิโลเมตร พร้อมรับฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ รุ่น HYBRID และ HYBRID TECH เลือกรับดอกเบี้ย 0%* ฟรี
ค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมรับฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี หรือดอกเบี้ย
0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ค่าแรงตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมรับฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี (*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2564)

โปรโมชั่นบริการ