โปรโมชั่นพิเศษ V Group Honda

pro_city_hatckback_052024

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%*
• พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_city_hatckback_ehev_022024

ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%*
• พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*
• รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_city_cityehev_2024_Apr

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%*
• พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*

สำหรับฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี พร้อมรับเพิ่มประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_wrv_2023_112023-01

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care รวมมูลค่าสูงสุด 75,000 บาท*

Honda Exclusive Care ประกอบด้วย
• ฟรีประกันภัย 1 ปี
• ฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
• ฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_brv_2023_112023-01

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care รวมมูลค่าสูงสุด 72,000 บาท*

Honda Exclusive Care ประกอบด้วย
• ฟรีประกันภัย 1 ปี
• ฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
• ฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_hrv_2023_112023-01

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care รวมมูลค่าสูงสุด 157,000 บาท*

Honda Exclusive Care ประกอบด้วย
• ฟรีประกันภัย 1 ปี
• ฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
• ฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
• สำหรับฮอนด้า เอชอาร์-วี อี:เอชอีวี พร้อมรับเพิ่มประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_civic_2023_112023-01

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care รวมมูลค่าสูงสุด 176,000 บาท*

Honda Exclusive Care ประกอบด้วย
• ฟรีประกันภัย 1 ปี
• ฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
• ฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_civicehev_2023_112023-01

ดอกเบี้ยพิเศษ 0%* พร้อมรับ Honda Exclusive Care รวมมูลค่าสูงสุด 176,000 บาท*

Honda Exclusive Care ประกอบด้วย
• ฟรีประกันภัย 1 ปี
• ฟรีแพ็กเกจเช็กระยะ ค่าแรง ค่าอะไหล่ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
• ฟรีฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 24 ชั่วโมง อีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร รวมเป็น 5 ปี หรือ 140,000 กิโลเมตร (อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน)
• สำหรับฮอนด้า ซีวิค อี:เอชอีวี พร้อมรับเพิ่มประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_accord_2024_Apr

ดอกเบี้ย 0.99%*
• พร้อมรับฟรีประกันภัย 1 ปี*
• รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

pro_crv_2024_Apr

เกรด E, ES 4WD, EL 4WD
ดอกเบี้ย 0.99%*
• พร้อมรับฟรีประกันภัย 1 ปี*

เกรด e:HEV ES, e:HEV RS 4WD
ดอกเบี้ย 0.99%*
• พร้อมรับฟรีประกันภัย 1 ปี*
• รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567)

Loyalty_Sale_2022-01

พิเศษสุดๆ !! สำหรับลูกค้า V Group Loyalty

ออกรถที่ วี กรุ๊ป ฮอนด้า รุ่นใดก็ได้
รับฟรี 1,000 เหรียญ*
สำหรับลูกค้า V Group Loyalty

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 รับรถยนต์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567)