ข้อเสนอสุดพิเศษ V Group Honda

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 5,989 บาท*

รับดอกเบี้ย 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 5,989 บาท*

หรือเลือกรับดอกเบี้ย 2.29%* พร้อมฮอนด้าช่วยผ่อน เดือนละ 1,000 บาท นาน 12 เดือน รวมมูลค่า 12,000 บาท

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ อี:เอชอีวี ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท*

รับดอกเบี้ย 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ พร้อม ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 7,500 บาท*

รับดอกเบี้ย 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 7,500 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซิตี้ แฮทช์แบ็ก อี:เอชอีวี ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 11,500 บาท*

รับดอกเบี้ย 1.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี
ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม. พร้อม รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 11,500 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า แจ๊ซ ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท*

ผ่อนเริ่มต้น 5,000 บาท*

หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี และรับฟรี ฮอนด้า อัลติเมทแคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า บีอาร์-วี ผ่อนเริ่มต้น 6,000 บาท*

ผ่อนเริ่มต้น 6,000 บาท*

หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0.59%* พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร หรือดอกเบี้ย 1.99 %* และฮอนด้าช่วยผ่อนเดือนละ 3,000 บาท นาน 12 เดือน พร้อมฟรีค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค ผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท*

รับดอกเบี้ย 2.59%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี

หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 11,000 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีวิค แฮทช์แบ็ก ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท*

รับดอกเบี้ย 1.99%*
ฟรี ประกันภัย 1 ปี*
ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์*
ฟรี กระเป๋าล้อลากฮอนด้า มูลค่า 3,500 บาท*

หรือเลือกผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า เอชอาร์-วี อี:เอชอีวี ใหม่

รับดอกเบี้ย 2.59%*
ฟรี ประกันภัย 1 ปี
ฟรี ค่าแรงเช็กระยะ 5 ปี หรือ 100,000 กม.
ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์
พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์ ฮอนด้า ซีอาร์-วี ใหม่ ผ่อนเริ่มต้น 18,000 บาท*

ดาวน์ 10%* ไม่ต้องมีคนค้ำ พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี หรือผ่อนเริ่มต้น 18,000 บาท*

สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล รับดอกเบี้ยพิเศษ 0%* ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือผ่อนเริ่มต้น 23,000 บาท*

สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน รับดอกเบี้ยพิเศษ 1.99 %* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี ฟรี ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ ขยายเวลารับประกันคุณภาพอีก 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร หรือผ่อนเริ่มต้น 18,000 บาท*

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)

ออกรถยนต์  ฮอนด้า แอคคอร์ด ผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท*

เกรด EL ดาวน์ 0 บาท* หรือผ่อนเริ่มต้น 13,000 บาท* หรือเลือกรับดอกเบี้ย 1.99 %* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี*
ฟรี ค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร* พร้อมรับ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์

เกรด e:HEV EL+ และ e:HEV TECH ดาวน์ 0 บาท* หรือผ่อนเริ่มต้น 15,000 บาท*หรือเลือกรับดอกเบี้ย 0%* พร้อมฟรีประกันภัย 1 ปี* ฟรี ค่าแรงเช็กระยะตามตารางการบำรุงรักษา 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร* พร้อมรับ ฮอนด้า อัลติเมท แคร์ และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด จองรถยนต์วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 รับรถยนต์ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565)