สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงของฮอนด้าไม่จำกัด จำนวนครั้ง (ยกเว้นค่าอะไหล่, วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องซ่อม เปลี่ยนแปลงและแก้ไข)

ฟรี บริการยก / ลากรถไม่กำจัดจำนวนครั้ง ไปยังศูนย์บริการ ฮอนด้า ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่กำจัดระยะทางหรือที่อื่นๆ ในระยะทาง 20 กม. แรกส่วนเกินคิด กม. ละ 25 บาท

ฟรี บริการเติมน้ำมันจำนวน 1 ครั้งต่อปี ไม่เกิน 10 ลิตร เมื่อเกิดเหตุการณ์ น้ำมันหมดฉุกเฉิน ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ฟรี บริการช่างกุญแจนอกสถานที่ไม่จำกัดระยะทาง หรือ รับกุญแจสำรองในระยะทาง 20 กม. จากจุดที่เกิดเหตุ ส่วนเกินคิด กม. ละ 25 บาท จำนวน 1 ครั้งต่อปี

ฟรี บริการแนะนำเบื้องต้น เกี่ยวกับรถยนต์ฮอนด้าตลอด 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ* เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่

24 ชั่วโมง

ฮอนด้าขอมอบสิทธิการเป็นสมาชิกบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
นอกสถานที่ 24 ชั่วโมงให้แก่เจ้าของรถยนต์ใหม่
ในระยะเวลา 3 ปี หรือ 100,000 กม. (อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ถึงก่อน)
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย*

สามารถเรียกใช้บริการฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ของฮอนด้าได้ที่
02-111-1234