เมนู

ทดลองขับ และ ซื้อประกันภัย >>

ประจำปี 2558

รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2558 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาบางกอกน้อย)

ประจำปี 2559

รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2559 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาหนองแขม)

ประจำปี 2560

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2560 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาหนองแขม)

ประจำปี 2561

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2561 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง)

ประจำปี 2562

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2562 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาบางกอกน้อย)

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2562 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง)

ประจำปี 2563

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง)

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาบางกอกน้อย)

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาหนองแขม)

รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563 วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาแจ้งวัฒนะ)

วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาแจ้งวัฒนะ)

•  รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายจำนวนต่อปีตั้งแต่ 1,100 คันขึ้นไป ประจำปี 2547
• รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายจำนวนต่อปีตั้งแต่ 1,000 คันขึ้นไป อันดับ 1 ประจำปี 2558
• รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่ ประจำปี 2558 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2559 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 1,000 คัน
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
• รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่ ประจำปี 2560 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2560 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 1,000 คัน
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปี 2561
• รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2561 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 1,000 คัน
• รางวัลรองอันดับ 2 สัดส่วนการขายประกันภัยรถยนต์ต่ออายุ ประจำปี 2562 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลรองอันดับ 3 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2562 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 1,000 คัน
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด เหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 4 ปี (2559 – 2562) ประจำปี 2562 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563
• รางวัลยอดขายสูงสุด ประจำปี 2563

วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาหนองแขม)

• รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  ประจำปี 2549
• รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล  ประจำปี 2559
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ประจำปี 2560
• รางวัลรองอันดับ 2 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2562 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 601 – 1,000 คัน
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด เหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 4 ปี (2559 – 2562) ประจำปี 2562 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563
• รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ย ประจำปี 2563

วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาบางกอกน้อย)

• รางวัลศูนย์บริการดีเด่นผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล “อันดับ 1”ประจำปี 2549
• ผู้จำหน่ายเติบโตด้านการขาย “ยอดเยี่ยม” ประจำปี  2551 (ขนาดการขาย 601 – 1,000 คัน ต่อปี)
• รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล “รางวัลอันดับ 3” ประจำปี 2551
• การแข่งขันมาตรฐานการบริหารงานศูนย์บริการฮอนด้า ผู้จำหน่ายเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รางวัลอันดับ 3 ประจำปี 2553
• รางวัลผู้จำหน่ายยอดเยี่ยม กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2558
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
• รางวัลการประกวดตกแต่งโชว์รูม รางวัลชมเชย   ประจำปี 2560
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปี 2561
• รางวัลรองอันดับ 1 ยอดขายประกันภัยรถยนต์ใหม่ ประจำปี 2561 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด เหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 4 ปี (2559 – 2562) ประจำปี 2562 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ประจำปี 2562
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563
• รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ย ประจำปี 2563

วี กรุ๊ป ฮอนด้า (สาขาปากเกร็ด-เมืองทอง)

• รางวัลการประกวดตกแต่งโชว์รูม รางวัลรองชนะเลิศ ประจำปี 2557
• รางวัลการประกวดตกแต่งโชว์รูม รางวัลชมเชย   ประจำปี 2560
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด อันดับ 1 ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
• รางวัลลูกค้าสัมพันธ์ยอดเยี่ยม สำหรับผู้จำหน่ายที่มียอดขายจำนวนต่อปีตั้งแต่ 700 คันขึ้นไป รางวัลชมเชย  ประจำปี 2560
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาดเหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 3 ปี ประจำปี 2561
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ประจำปี 2561
• รางวัลรองอันดับ 3 ยอดขายประกันภัยรถยนต์รวม ประจำปี 2562 ระดับยอดการขายรถยนต์เกิน 601 – 1,000 คัน
• รางวัลส่วนแบ่งการตลาด เหนือกว่าคู่แข่งต่อเนื่อง 4 ปี (2559 – 2562) ประจำปี 2562 เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำปี 2562
• รางวัลผู้จำหน่ายที่มีคะแนน KPI สูงสุด ประจำปี 2563

september affair 1950 film noir cumming on my friends girls face vPorne santhali bahamali video mp4

yuki mamiya and michiko suzuki nude wet woman in the wind PornHD ewa berger

bdsm husband is a green hat slave JAV Online sreypov sex video self recorded ebony fingering squirt

ewa berger xtube.lol super big shemale cumshots

zoo porno ykle Thumbzilla tushy maya randi sax nev

bayvip88game bay vip Bayvip (@gamebayvip) tai game bay vip

choangclub.gold choang club 2021 Tải Choáng Club - iOS/Android APK/PC/OTP

B29 - Cổng game Bom Tấn Hội Tụ B29 - Phiên Bản Đa Dạng Thể Loại APK B29 chính thức NPH

Bocvip.club - Bốc hũ nhanh, giàu siêu tốc Bốc Giàu Siêu Tốc game bocvip