เมนู

ทดลองขับ และ ซื้อประกันภัย >>

โปรโมชั่นบริการ V Group Honda

ฟรี !! พ่นฆ่าเชื้อ ภายในรถยนต์ ฟรี !! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน

สำหรับคุณลูกค้าที่ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 แล้ว หรือ มีนัดฉีดเดือน มิถุนายน 2564 มาเข้ารับบริการที่ วี กรุ๊ป ฮอนด้า และมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป
✓ ฟรี !! พ่นฆ่าเชื้อ ภายในรถยนต์
✓ ฟรี !! กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
(วันที่ 7 – 30 มิถุนายน 2564 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)