โปรโมชั่นบริการ V Group Honda

pro_nitrogen_052023-01

เติมลมไนโตรเจนฟรี 2 ปี* เมื่อเปลี่ยนยางที่ V Group Honda

เติมลมไนโตรเจนฟรี 2 ปี* เมื่อเปลี่ยนยางที่ V Group Honda

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2567)

Loyalty_Insurance_2022-01

พิเศษสุดๆ สำหรับลูกค้า V Group Loyalty

ซื้อประกันภัยรถยนต์
✔️ รับ 300 เหรียญ* (ค่าเบี้ย 10,000 – 15,000 บาท)
✔️ รับ 500 เหรียญ* (ค่าเบี้ย 15,001 ขึ้นไป)

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2567)