โปรโมชั่นบริการ V Group Honda

pro_service_052023-01

พิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ฮอนด้า

🔖 เติมลมไนโตรเจนฟรี*
หรือเลือก
🔖 ตรวจสภาพตู้แอร์ฟรี*
ได้ที่ศูนย์บิรการ วี กรุ๊ป ฮอนด้า ทั้ง 4 สาขา

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด)

pro_nitrogen_052023-01

เติมลมไนโตรเจนฟรี 2 ปี* เมื่อเปลี่ยนยางที่ V Group Honda

🔖 เติมลมไนโตรเจนฟรี 2 ปี* เมื่อเปลี่ยนยางที่ V Group Honda

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

Loyalty_Insurance_2022-01

พิเศษสุดๆ !! สำหรับลูกค้า V Group Loyalty

ซื้อประกันภัยรถยนต์
✓ รับ 300 เหรียญ* !! (ค่าเบี้ย 10,000 – 15,000 บาท)
✓ รับ 500 เหรียญ* !! (ค่าเบี้ย 15,001 ขึ้นไป)

(*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)