คำนวณค่างวดรถ

คำนวณค่างวดรถ

หมายเหตุ การคำนวณค่างวดรถเป็นเพียงการประมาณเบื้องต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละศูนย์บริการ

ตารางราคารถยนต์ Honda

รุ่นรถยนต์ Honda ราคา(บาท)
Honda Accord e:HEV E 1,529,000
Honda Accord e:HEV EL 1,669,000
Honda Accord e:HEV RS 1,799,000
Honda City V 629,000
Honda City SV 679,000
Honda City RS 749,000
Honda City e:HEV SV 769,000
Honda City e:HEV RS 839,000
Honda City Hatchback S+ 599,000
Honda City Hatchback SV 675,000
Honda City Hatchback RS 749,000
Honda City Hatchback e:HEV RS 849,000
Honda BR-V E – Taffeta White 915,000
Honda BR-V E – Crystal Black 921,000
Honda BR-V EL – Crystal Black 973,000
Honda BR-V EL – Premium Sunlight 977,000
Honda Civic EL 964,900
Honda Civic EL+ 1,009,900
Honda Civic e:HEV EL+ 1,129,000
Honda Civic e:HEV RS 1,259,000
Honda Civic Hatchback Turbo RS 1,229,000
Honda HR-V e:HEV E 979,000
Honda HR-V e:HEV EL 1,079,000
Honda HR-V e:HEV RS 1,179,000
Honda CR-V E (5 ที่นั่ง) 1,419,000
Honda CR-V ES 4WD (5 ที่นั่ง) 1,599,000
Honda CR-V EL 4WD (7 ที่นั่ง) 1,649,000
Honda CR-V e:HEV ES (5 ที่นั่ง) 1,589,000
Honda CR-V e:HEV RS 4WD (5 ที่นั่ง) 1,729,000
Honda WR-V SV 799,000
Honda WR-V RS 869,000