แนะนำต่อประกันรถคันเก่า รถมือสอง ชั้นไหนคุ้มค่าที่สุด

ต่อประกันรถคันเก่า

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

 โดยปกติแล้วรถคันเก่าหรือรถมือสองทางบริษัทประกันในแต่ละแห่งเขาก็ได้มีการกำหนดเงื่อนไขในการทำประกันไว้ เพื่อที่ใช้เป็นสิ่งที่ตัดสินใจว่าควรจะต่อประกันชั้นไหนถึงคุ้มค่ามากที่สุดตามความเหมาะสมของรถยนต์แต่ละสภาพ ซึ่งสำหรับหลายๆคนนั้นก็เป็นเจ้าของรถคันเก่า หรือรถมือสองและก็อยากจะทำประกันให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกต่ออันไหนถึงคุ้มค่ามากที่สุด ในบทความนี้จะแนะนำการเลือกต่อประกันให้กับรถแต่ละปีโดยจะมีการแบ่งสภาพของอายุรถแต่ละปีเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ หากใครต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการต่อประกันรถคลิก

รถที่มีอายุไม่เกิน 7-10 ปี

สำหรับรถที่ยังมีสภาพเหมือนใหม่แต่มีอายุรถไม่เกิน 7-10 ปีขอแนะนำให้ทำประกันชั้น 1 เพราะสามารถคลอบคลุมได้ทุกกรณีเช่น คุ้มครองความเสียหายกับตัวรถ คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ สูญหาย ถูกขโมย คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินคนนอก และ สามารถนำไปซ่อมที่ศูนย์หรืออู่ได้แต่จะต้องอยู่ภายในข้อตกลงของแต่ละที่

หรือสามารถเลือกทำประกันชั้น 2 หรือ 2+ ได้โดยความคุ้มครองก็จะลดๆตามกันมา ซึ่งประกันชั้น 2 จะคุ้มครองในเรื่อง รถสูญหายถูกขโมย หรือ เกิดภัยธรรมชาติ และหากเกิดอุบัติเหตุไปชนรถคันอื่น

ประกันชั้น 2 จะคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของคู่กรณี สำหรับคนไหนเลือกที่จะทำประกันชั้น 2+ จะคุ้มครองในเรื่องรถหายเกิดภัยธรรมชาติและกรณีเกิดรถชนกัน ซึ่งก็จะช่วยเรื่องค่าเสียหายของรถเราและรถคู่กรณี แต่หากไม่มีคู่กรณีประกันชั้น 2+ จะไม่คุ้มครอง

รถที่มีอายุ 10 - 20 ปี

สำหรับรถที่มีสภาพเก่า หรือใช้มานานมากกว่า 10 ปีแล้วขอแนะนำให้เลือกทำประกันชั้น 3+ เพราะว่ามีราคาเบี้ยประกันที่ถูกมาก แต่ก็ต้องแลกมาด้วยที่ไม่ได้รับการคุ้มครองในเรื่องของรถสูญหาย เกิดภัยธรรมชาติ แต่จะครอบคลุมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากการชนแต่ต้องมีคู่กรณีเท่านั้นไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกผิดก็ตามก็จะคุ้มครองให้ แต่ในการซ่อมก็จะต้องไปซ่อมที่อู่ในเคลือตามข้อตกลงของแต่ละที่ โดยการคุ้มครองจะคลอบคลุมถึงความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินคนภายนอก ค่ารักษาพยาบาล

ตารางแสดงอายุรถเก่ากับประกันภัย

เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทประกันกำหนด