เช็คให้ชัวร์ อายุยางรถยนต์ ควรเปลี่ยนตอนไหน

อายุยางรถยนต์

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

ยางรถยนต์ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้รถยนต์ขับเคลื่อนและใช้งานได้ นอกจากยางรถยนต์ต้องรองรับน้ำหนักรถยนต์อีกด้วย การใช้งานยางอย่างหนักหน่วง ทำให้ต้องมีการเช็คยางรถยนต์อยู่เสมอ ผู้ขับขี่จึงควรรู้ว่ายางรถยนต์ใช้ได้กี่ปี หรืออายุยางรถยนต์เท่าไหร่ และควรเปลี่ยนยางรถยนต์เมื่อไหร่ แต่ถ้าไม่สะดวกตรวจด้วยตนเอง สามารถมาตรวจได้ที่ ศูนย์ฮอนด้า กรุงเทพ

อายุการใช้งานที่แท้จริงของยางรถยนต์

หลายคนอาจสงสัยว่ายางรถยนต์ใช้ได้กี่ปี ในปัจจุบันอายุยางรถยนต์จะอยู่ที่ 2-5 ปี หรือ 30,000 – 40,000 กิโลเมตร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการใช้งาน หากมีการใช้งานรถหนักมากเกินไป เช่น การต้องบรรทุกของหนักเป็นประจำ หรือใช้รถเดินทางต่างจังหวัดบ่อย ๆ ผู้ใช้รถควรต้องมีการเช็คยางรถยนต์ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง และควรต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ใหม่ทันที เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

อายุยางรถยนต์

ควรเปลี่ยนยางรถยนต์ตอนไหน

เมื่อใช้รถมาสักระยะ ผู้ขับขี้ควรต้องรู้อายุยางรถยนต์ก่อน เพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ถึงเวลาต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยจะมีวิธีที่สังเกตเพื่อเช็คยางรถยนต์ได้ดังนี้

  • ดูที่ตัวบอกสภาพดอกยางโดยยางรถยนต์ส่วนใหญ่จะมีตัวบอกสภาพดอกยางอยู่ตรงบริเวณหน้ายาง ถ้าตัวบอกสภาพยางมีความหนาในระดับเดียวกับดอกยาง ก็แปลว่าคุณต้องเปลี่ยนยางเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย
  • แก้มยางแตกหรือแยกส่วนออกจากกันแม้แก้มยางจะไม่ใช่ส่วนที่สัมผัสกับพื้นผิวถนนโดยตรงเหมือนกับหน้ายาง แต่ถ้าสังเกตเห็นว่าแก้มยางมีรอยแตก ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ยางเกิดการระเบิด หรือยางแตกขณะขับรถด้วยความเร็วสูง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุตามมาได้ จึงควรเช็คยางรถยนต์ในส่วนนั้นให้ดี
  • ยางบวมการบวมของยางมักเกิดขึ้นบริเวณแก้มยาง สาเหตุที่ทำให้ยางรถยนต์บวม มาจากการขับรถตกหลุม หรือขับบนพื้นผิวถนนที่มีความขรุขระ หรือการที่ยางมีความเสียดสีอย่างรุนแรง หรืออาจรวมไปถึงข้อบกพร่องที่เกิดจากกระบวนการผลิต ที่ส่งผลให้โครงสร้างของยางรถไม่แข็งแรงในจุดที่เกิดการบวม
  • ตำแหน่งการรั่วของยางเมื่อเกิดการรั่ว คนส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีปะยางแทนการเปลี่ยนยางทั้งเส้น เพราะการปะยางนั้นมีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าการเปลี่ยนยางทั้งเส้น แต่ผู้ใช้รถควรต้องรู้ว่า การปะยางไม่ควรทำบริเวณแก้มหรือขอบยางเพราะไม่ได้ช่วยอะไร และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุได้
อายุยางรถยนต์

ปัจจัยที่ทำให้ยางรถยนต์เสื่อมอายุเร็วมีอะไรบ้าง

ปัจจัยที่ทำให้ยางรถยนต์เสื่อมอายุเร็วนั้นมีอยู่หลายสาเหตุ เช่น

ยางรถยนต์เสื่อมตามอายุการใช้งาน : หมายความว่า เมื่อมีการใช้งานยางรถยนต์ไปนาน ๆ ยางรถยนต์จะเกิดการเสื่อมตามสภาพไปตามเวลาการใช้งาน ผู้ใช้รถจึงควรตรวจเช็คยางรถยนต์อย่างน้อยปีละครั้ง เพราะหากเจอปัญหาจะได้แก้ไขและเปลี่ยนยางรถยนตได้อย่างทันท่วงที

ยางรถยนต์เสื่อมตามสภาพอากาศ : คือหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าอุณหภูมิของอากาศก็ส่งผลต่อคุณภาพของยางเช่นกัน อุณหภูมิที่ต่ำหรือสูงเกินไปมักมีผลต่อการเสื่อมของยางรถยนต์ได้ เช่น ในประเทศไทยการขับรถ หรือจอดรถท่ามกลางแดดที่มีอุณหภูมิสูง ก็อาจถือเป็นปัจจัยที่ทำให้ยางรถเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นเช่นกัน

ยางรถยนต์เสื่อมตามสภาพถนน : การขับรถบนพื้นผิวถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ มีสิ่งกีดขวางพื้นถนน หรือขับรถผ่านลูกระนาด ความต่างระดับของถนนที่ไม่เท่ากัน แล้วไม่ยอมเบรก ก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ยางเกิดการสึกหรอเร็วขึ้น และเสื่อมสภาพการใช้งานในที่สุด จึงควรเช็คยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการขับรถบนพื้นผิวถนนที่เป็นหลุมบ่อ หรือถนนที่มีความขรุขระ

ยางรถยนต์เสื่อมสภาพจากลักษณะการขับขี่ที่ไม่เหมาะสม : การที่ยางเสื่อมสภาพนั้นก็เกิดจากพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ใช้รถด้วย ผู้ใช้รถหลายคนมักมีพฤติกรรมการขับขี่รถที่ไม่ถนอมรถยนต์เท่าไหร่ เช่น การขับรถด้วยความเร็วสูง มีการออกตัวแรงและเบรกกะทันหัน ฯลฯ ลักษณะการขับขี่เช่นนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้ยางสึกหรอเร็วและลดอายุการใช้งานให้สั้นลงไปอีก และเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ นอกจากต้องเช็คยางรถยนต์อย่างสม่ำเสมอ แล้วจึงควรขับรถอย่างทะนุถนอม ระมัดระวังด้วย

วิธีเช็คอายุยางรถยนต์ที่ชัวร์ที่สุด

การซื้อยางรถยนต์ ควรเลือกอายุยางรถยนต์ที่ผลิตใน 3-6 เดือนมาใช้ หรือจะใช้ยางที่ผลิตภายใน 1-2 ปีก็ได้เช่นกัน เพราะประสิทธิภาพยาง ไม่ต่างกันมากนัก สามารถใช้งานได้ยาว ๆ สำหรับวิธีการดูอายุยางรถยนต์ ให้เช็กได้จากตัวเลขสี่หลัก โดยตัวเลขจะอยู่บนบริเวณแก้มยางซึ่งใช้บอกวันเวลาที่ผลิตยาง

อายุยางรถยนต์

สรุปการเช็คอายุยางรถยนต์

การขับขี่ด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทเป็นสิ่งที่ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนต้องตระหนักถึงอยู่แล้ว แต่การดูแลรถก็สำคัญไม่แพ้กัน แม้ว่ารถจะมีประกันชั้น 1 อยู่แล้ว แต่หากมีการใช้รถเป็นประจำ การเช็คยางรถยนต์ และตรวจสอบสภาพรถด้วยตนเอง จะช่วยให้เราได้ใช้รถยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ใช้รถควรต้องรู้ว่ายางรถยนต์นั้นใช้ได้กี่ปี่ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่ โดยเราได้บอกวิธีการตรวจอายุยางรถยนต์ไว้ให้แล้ว ลองกลับไปตรวจเช็คยางรถยนต์ของตัวเองกันดูได้เลย สนใจเปลี่ยนยางรถยนต์กับเรา ติดต่อได้ที่นี่ ศูนย์ฮอนด้า