กฎหมายรถป้ายแดง คืออะไร? รู้ไว้ก่อนซื้อรถใหม่

บางคนที่กำลังจะออกรถป้ายแดงคันแรก อาจจะมีจำนวนไม่น้อยที่มักจะขับรถกันเพลินจนลืมเปลี่ยนป้าย หรืออยากจะใช้ป้ายแดงไปนานๆ ทั้งที่จริงแล้วมีกฎของการใช้รถป้ายแดง ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แล้วเผลอทำผิดกฎจนมีโทษตามกฎหมายตามมาโดยไม่รู้ตัว เพราะป้ายแดง เป็นเพียงป้ายชั่วคราว ที่กรมการขนส่งทางบกออกให้รถคันนั้นๆ ใช้เพียงชั่วคราวระหว่างรอการจดทะเบียนเป็นป้ายขาว แล้วกฎหมายรถป้ายแดง มีอะไรบ้าง ทำอย่างไรถึงจะขับขี่รถป้ายแดงได้อย่างปลอดภัยไม่ทำผิดกฎหมาย ไปดูกัน

กฎหมายรถป้ายแดง

รถป้ายแดงควรต้องพกสมุดคู่มือประจำรถติดรถไว้เสมอ

ผู้ขับขี่รถป้ายแดง ควรต้องพกสมุดคู่มือประจำรถ ติดไว้ที่ตัวรถตลอดเวลา และควรต้องบันทึกชื่อผู้ขับขี่ ยี่ห้อของรถ หมายเลขตัวถังหรือเครื่องยนต์ของรถ, ระยะเวลาการใช้รถ เพื่อจะได้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ หากมีการเรียกตรวจ ไม่ใช่แค่เฉพาะรถป้ายแดง แต่รถทุกชนิดก็ต้องพกสมุดคู่มือประจำรถ ติดรถเอาไว้เช่นกัน

 

การใช้รถป้ายแดง ห้ามใช้ป้ายแดงเกินกว่า 30 วัน

อีกเรื่องที่สำคัญกำการใช้รถป้ายแดงคือ ตามกฎหมายห้ามใช้ป้ายแดงเกินกว่า 30 วัน โดยให้นับจากวันที่ออกรถหรือรถที่มีระยะการใช้งานไม่เกิน 3,000 กิโลเมตร ถ้าหากผู้ขับขี่ใช้งานรถป้ายแดงเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ก็จะถือว่าผู้นั้นมีความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งจะทำให้มีโทษปรับถึง 10,000 บาท

 

จริงหรือไม่ที่ห้ามใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน

การใช้รถป้ายแดงนั้นมีอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจไม่รู้ นั่นก็คือรถป้ายแดงสามารถขับขี่ได้เฉพาะช่วงเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงพระอาทิตย์ตก หรือก็คือช่วงเวลาระหว่าง 06.00 – 18.00 น.เท่านั้น และสามารถอนุโลมรถวิ่งได้ไม่เกิน 20.00 น. เนื่องจากป้ายสีแดงทำให้มองเห็นไม่ค่อยชัดในที่มืดและอาจจะง่ายต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย โดยหากฝ่าฝืนจะโดนปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท และหากมีความจำเป็นที่ต้องใช้รถป้ายแดงนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดจริงๆ ให้บรรทุกข้อมูลลงในสมุดคู่มือประจำรถ และถ้าหากถูกเรียกตรวจ เจ้าหน้าที่ก็จะใช้ดุลยพินิจพิจารณาเหตุผลในการนำรถออดมาใช้นอกเวลาอีกครั้งหนึ่ง

 

ห้ามขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัด

อีกหนึ่งข้อห้ามของการใช้รถป้ายแดงคือ ห้ามขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัด เนื่องจากมีกฎหมายได้กำหนดไว้ว่า รถป้ายแดงสามารถขับขี่ได้เฉพาะ ภายในเขตจังหวัดที่ระบุอยู่บนป้ายหรือที่จดทะเบียนกับขนส่งไว้เท่านั้น โดยหากฝ่าฝืนขับรถป้ายแดงข้ามจังหวัด จะต้องโดนปรับสูงสุดถึง 10,000 บาท

 

​​สามารถขับรถป้ายแดงขึ้นทางด่วนได้หรือไม่

ในข้อนี้จะมีเงื่อนไขตามข้อห้ามใช้รถป้ายแดงในตอนกลางคืน คือสามารถขับรถป้ายแดงขึ้นบนทางด่วนหรือทางพิเศษได้ตามปกติเช่นเดียวกัน  แต่จำกัดเวลาตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 18.00 น. และอนุโลมได้ให้ไม่เกิน 20.00 น. ได้เช่นกัน

การใช้รถป้ายแดง

สรุปแล้วกฎหมายรถป้ายแดง ไม่ได้มีอะไรยิบย่อยมากมาย ในบางข้อผู้ขับขี่ที่เคยออกรถใหม่มาแล้วก็คงจะรู้กฎหมายในบางข้อมาบ้าง จากการเรียนในคลาสสอนขับรถ ไม่ว่าจะเป็นการพกสมุดคู่มือพร้อมเล่มทะเบียนรถเอาไว้ไม่ให้ห่างอยู่เสมอ ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นรถป้ายแดงหรือรถป้ายขาวก็ไม่คววรละเลยเช่นกัน ส่วนเรื่องข้อห้ามต่าง ๆ นั้นก็ล้วนเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์แก่เจ้าของรถเองทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดความยุ่งยากเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั่นเอง ทั้งนี้ผู้ที่พึ่งออกรถป้ายแดงครั้งแรกควรได้รู้และเคารพกฎหมายรถป้ายแดงทั้ง 4 ข้อนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายจนต้องเสียเงินค่าปรับได้ หรือมากไปกว่านั้นอาจทำให้การเคลมประกันบางประเภทยุ่งยาก หรืออาจไม่ครอบคลุมไปเลยก็เป็นไปได้เช่นกัน