เช็คฤกษ์ออกรถใหม่ เสริมโชคลาภเพิ่มความสิริมงคลตลอดทั้งปี 2566

ฤกษ์ออกรถใหม่ 2566

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

ก่อนซื้อรถใหม่ควรที่จะมีฤกษ์ออกรถให้ตรงตามวันเกิดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดทั้งปี ไม่เพียงแค่ดูฤกษ์ออกรถใหม่ว่าวันไหนดี เวลาไหนดี ทางเรายังได้บอกถึงวันกาลกิณีประจำวันเกิดทั้ง 7 วันที่ห้ามใช้ฤกษ์ในวันเวลาต่างๆ เพื่อหลีกเลี้ยงความโชคร้าย หรือ อุปสรรคทั้งปวงที่เข้ามาสู่ชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อความสบายสำหรับเจ้าของรถที่กำลังจะออกรถคันใหม่

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 9, 16 ควรออกรถเวลา 15.00-18.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 24, 31 ควรออกรถเวลา 06.00-09.09 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 4 ควรออกรถเวลา 07.00-08.01 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 27 ควรออกรถเวลา 15.13-18.36 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 15, 29 ควรออกรถเวลา 13.13-15.36 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2566

 • วันอังคารที่ 21 ควรออกรถเวลา 14.00-17.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 2, 9 ควรออกรถเวลา 11.00-12.59 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 19 ควรออกรถเวลา 13.19-16.30 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 6, 20 ควรออกรถเวลา 09.15-10.58 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 7 ควรออกรถเวลา 16.11-18.00 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 22 ควรออกรถเวลา 08.00-15.00 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 ควรออกรถเวลา 15.20-17.09 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 10, 24, 31 ควรออกรถเวลา 12.59-16.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 18 ควรออกรถเวลา 07.59-09.00 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 12, 19 ควรออกรถเวลา 08.29-10.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 3, 24 ควรออกรถเวลา 09.40-11.00 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 18, 25 ควรออกรถเวลา 13.37-17.09 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 12, 26 ควรออกรถเวลา 14.00-18.30 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 ควรออกรถเวลา 08.00-10.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 1 ควรออกรถเวลา 07.01-10.00 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 30 ควรออกรถเวลา 13.00-17.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 8 ควรออกรถเวลา 07.01-11.01 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 9, 23 ควรออกรถเวลา 14.00-15.40 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)  
 • วันพฤหัสบดีที่ 11, 25 ควรออกรถเวลา 08.10.59 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 19 ควรออกรถเวลา 13.13-16.36 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 13, 20 ควรออกรถเวลา 09.12.30 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 7, 21 ควรออกรถเวลา 10-12.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 19, 26 ควรออกรถเวลา 13.31-17.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 7, 14 ควรออกรถเวลา 06.59-10.59 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 1, 15, 29 ควรออกรถเวลา 16.37-18.00 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกที่ 2 ควรออกรถเวลา 10.10-12.12 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 17 ควรออกรถเวลา 06.01-10.01 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 4, 18, 25 ควรออกรถเวลา 14.00-17.00 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 10, 24 ควรออกรถเวลา 09.00-10.50 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 7, 14, 21 ควรออกรถเวลา 08.00-12.00 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 8, 22 ควรออกรถเวลา 08.09-09.40 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 9 ควรออกรถเวลา 08.01-10.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 7, 14, 28 ควรออกรถเวลา 13.13-14.39 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 1, 8, 15 ควรออกรถเวลา 13.00-17.00 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 2, 16, 30 ควรออกรถเวลา 08.35-10.50 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ควรออกรถเวลา 10.39-12.39 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)  
 • วันเสาร์ที่ 5, 26 ควรออกรถเวลา 13.13-14-39 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน ปี 2566

 • วันอังคารที่ 26 ควรออกรถเวลา 13.00-17.00 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 20 ควรออกรถเวลา 13.13-15.36 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7, 14, 21 ควรออกรถเวลา 08.35-10.59 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 1, 8, 22 ควรออกรถเวลา 15.37-18.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 10, 24 ควรออกรถเวลา 15.37-18.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 2, 9, 16 ควรออกรถเวลา 08.30-09.30 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 3, 17, 31 ควรออกรถเวลา 08.55-10.58 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 4 ควรออกรถเวลา 14.00-18.00 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 7, 14 ควรออกรถเวลา 13.00-17.36 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 8,15, 29 ควรออกรถเวลา 09.59-12.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 27 ควรออกรถเวลา 13.00-17.00 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 2, 9, 23 ควรออกรถเวลา 06.01-13.00 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 11, 25 ควรออกรถเวลา 07.01-11.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม ปี 2566

 • วันจันทร์ที่ 4, 18 ควรออกรถเวลา 15.00-17.00 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 5 ควรออกรถเวลา 09.09-12.09 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 8 ควรออกรถเวลา 15.00-17.00 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทตย์ที่ 3,10, 17 ควรออกรถเวลา 06.09-11.59 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์วันและเวลาออกรถตลอดปี 2566 หลายๆคนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจจะมีแผนเตรียมตัวซื้อรถใหม่ หรือรอเวลาให้มาถึงวัน ฤกษ์งามยามดี ก่อนค่อยตัดสินใจ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสริมความเป็นสิริมงคลเพื่อ ความสบายอก สบายใจ แก่ตัวเจ้าของรถเองเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ อย่าประมาท ในการขับรถ