รู้ไว้ใช่ว่า…ติดกล้องหน้ารถ ลดเบี้ยประกันภัยมากถึง 10%

กล้องติดหน้ารถ

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

ความสำคัญของกล้องหน้ารถ

การขับขี่บนท้องถนนในทุกวันนี้ ล้วนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้เกิดความเสียหาย สามารถตีเป็นเม็ดเงินได้มูลค่าหลายบาท เพราะเหตุนี้เองกล้องติดหน้ารถจึงเป็นอุปกรณ์เสริมสำคัญที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อดูว่าใครเป็น”ฝ่ายถูก” หรือ “ฝ่ายผิด” อีกทั้งยังนำมาใช้เป็นหลักฐานได้

แนวทางปฏิบัติ การขอลดเบี้ยประกัน

  1. กล้องติดหน้ารถสามารถนำมายื่นขอทำเรื่อง ลดเบี้ยประกันภัยได้ 5-10% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายบริษัทประกันภัยแต่ละแห่ง
  2. ในประกาศคำสั่ง คปภ. ไม่ได้ระบุถึงมาตราฐาน, คุณภาพ, ราคาของกล้องติดหน้ารถ ไม่ว่าจะกล้องหน้ารถยี่ห้อ คุณภาพแบบไหนก็สามารถนำมาติดหน้ารถได้
  3. ประกันภัยชั้น 1, 2, 2+, 3, 3+ จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากัน
  4. ห้ามใช้อุปกรณ์อื่นมาดัดแปลงเป็นกล้องติดหน้ารถ
  5. หากติดกล้องมากว่า 1 ตัวก็จะได้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยเท่ากัน
  6. ให้บริษัทประกันภัยถ่ายรูป กล้องติดหน้ารถ เพื่อนำมาใช้เป็นเอกสารประกอบการทำสัญญาประกันภัย
  7. ให้บริษัทประกันภัย แสดงส่วนลดเบี้ยประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
  8. หากเกิดอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยใช้ วีดีโอที่ได้จากกล้องติดหน้ารถเพื่อมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาสินไหมทดแทนได้