รวม 5 งานบริการและอะไหล่Honda ที่เข้าร่วมช้อปดีมีคืน 2566

ช้อปดีมีคืน 2566

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

รวม 5 งานบริการและอะไหล่Honda ที่เข้าร่วมช้อปดีมีคืน 2566

โครงการช้อปดีมีคืน 2566 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้โดยคิดจากจำนวนค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงสูงสุด 40,000 บาท ซึ่งจะแบ่งเป็น 1.) 30,000 บาทแรกสำหรับค่าใช้จ่ายตามจริงที่จะต้องมีใบกำกับภาษีรูปแบบกระดาษ และอิเล็กทรอนิกส์ 2.) 10,000 บาทสุดท้ายสำหรับค่าใช้จ่ายตามจริงที่จะต้องมีใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น แต่ทาง Honda จะเข้าร่วมโครงการช้อปดีมีคืน 2566สำหรับสินค้า และ บริการจำนวนเงินที่จ่ายจริง 30,000 บาทแรกเท่านั้น

ระยะเวลาโครงการตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2566

5 งานบริการHonda ที่เข้าเงื่อนไขโครงการช้อปดีมีคืน 2566

ค่าใช้จ่ายของงานบริการHonda ที่ได้มีการเข้าร่วมเงื่อนไขโครงการมีดังนี้

  1. งานบริการตรวจเช็คตามระยะ (PM)
  2. งานบริการซ่อมทั่วไป (GR)
  3. งานซ่อมตัวถังและสี (BP)
  4. งานติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถ Honda (ACC)
  5. ค่าบริการติดตั้ง Honda Connect

ค่าใช้จ่ายสำหรับอะไหล่รถยนต์ Honda และ เคมีภัณฑ์ต่างๆ อยู่ในขอบเขตเงื่อนไขของโครงการด้วย

งานบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไขของโครงการฯ

  1. โปรแกรม Honda Ultimate Care (อัลติเมท 1, 2, 3)
  2. แพ็กเกจเช็คระยะ Honda Pay Save (2 และ 4 ระยะทาง)

หากท่านใดสนใจที่จะมาใช้งานบริการเพื่อนำมาลดหย่อนภาษีสามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ V Group Honda ได้ทุกสาขา หรือนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าคลิก