เมนู

ทดลองขับ และ ซื้อประกันภัย >>

อาการโควิดแต่ละสายพันธุ์ แตกต่างกันยังไงบ้าง?

เชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มมีการระบาดในไทยมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ซึ่งในขณะนี้มีการระบาดของโควิด-19 ในไทยอยู่ 5 สายพันธุ์ด้วยกัน

บทความนี้เราได้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ระบาดในไทยมีสายพันธุ์อะไรบ้าง และแต่ละสายพันธุ์มีอาการแตกต่างกันอย่างไร พร้อมวิธีสังเกตอาการด้วยตัวเองเบื้องต้น

อาการ 5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย 

มาดูข้อมูลเบื้องต้นของ 5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่เกิดการระบาดในไทย (และเข้ามาในไทย) รวมถึงอาการและลักษณะเฉพาะของเชื้อโควิดแต่ละชนิดกันเลย (ข้อมูลจากเดือนกรกฏาคม 2564)

อาการ 5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย 

1. โควิด-19 สายพันธุ์เอส (Serine)

เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของเชื้อโควิดที่มีการแพร่ระบาดในช่วงต้นปี 2563 โดยมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน และเป็นสายพันธุ์แรกที่เริ่มมีการระบาดระรอกแรกในไทย ช่วงเดือนมกราคม 2563  ซึ่งในตอนนี้สายพันธ์ุเอส ไม่มีในประเทศไทยแล้ว 

อาการโควิด-19 สายพันธุ์เอส คือ มีไข้ที่อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป, มีอาการไออย่างต่อเนื่อง, ลิ้นรับรสชาติไม่ได้, จมูกไม่ได้กลิ่น, หายใจลำบาก รู้สึกหอบเหนื่อย โดยถ้าอาการรุนแรงจะหายใจถี่ เจ็บหน้าอก แน่นหน้าอก รวมถึงไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติ

2. โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย (เดลต้า)

เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศอินเดีย และพบว่ามีการแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 จนมาถึงขณะนี้ก็ยังเป็นสายพันธุ์หลักที่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่ในบ้านเรา และมีความอันตรายมาก

เนื่องจากการติดเชื้อจะทำให้ผู้ป่วยมีอาการโควิด-19 คล้ายไข้หวัดธรรมดา หรือในบางรายแสดงอาการน้อยมาก แต่สามารถหลบเลี่ยงและทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง จนทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากมีอาการปอดอักเสบที่เร็วขึ้น และมีอาการรุนแรงในขั้นวิกฤต 

อาการโควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย คือ ปวดหัว, ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก คล้ายกับอาการหวัด ในบางรายจมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นรับรสชาติไม่ได้ แต่เกิดขึ้นไม่บ่อย และในผู้ติดเชื้อที่มีอายุน้อยก็แทบจะไม่แสดงอาการเลย แต่อยู่ในระยะแพร่เชื้อแล้ว

3. โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ (แอลฟา)

เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดยเชื้อสามารถแพร่กระจายได้ง่ายกว่าโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิมถึง 1.7 เท่า หรือ 40-70% พบว่ามีการแพร่ระบาดครั้งแรกในประเทศไทย ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 

อาการโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ คือ มีไข้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป, หนาวสั่น, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, ปวดหัว, หายใจหอบเหนื่อย, มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย, อาเจียนหรือท้องเสีย รวมถึงการรับรส และการได้กลิ่นที่ผิดปกติ

4. โควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ (เบตา)

เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในแอฟริกาใต้ โดยพบว่ามีการแพร่ระบาดในประเทศไทย ช่วงเดือนมกราคม 2564 สำหรับโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็ว และแพร่เชื้อไวขึ้นประมาณ 50% รวมถึงการทำให้แอนติบอดี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายต่อเชื้อต่างๆ ลดลง 

อาการโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้ คือ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย, ปวดหัว, ตาแดง, การรับรสชาติและรับกลิ่นผิดปกติ, มีผื่นขึ้นตามผิวหนัง และนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสี 

หากเชื้อลงปอดจะมีอาการเจ็บหน้าอก หายใจถี่ หายใจได้ลำบาก เกิดเสมหะในปอด รวมถึงไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้ตามปกติ

5. โควิด-19 สายพันธุ์บราซิล (แกมมา)

เป็นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในประเทศบราซิล ซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีการแพร่ระบาดในบ้านเรา แต่พบจากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามา โดยพักในสถานกักกันของรัฐและไม่มีการแพร่ระบาดออกมาภายนอก

อาการโควิด-19 สายพันธุ์บราซิล มีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ ด้วยปริมาณเชื้อที่มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า มีอัตราการแพร่เชื้อที่สูงกว่าเดิม 1.4-2.2 เท่า และความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้น 10–80%

นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง กลุ่มคนอายุน้อยก็ติดเชื้อง่ายขึ้น ทำให้วัคซีนบางชนิดมีประสิทธิผลน้อยลง รวมถึงสามารถแพร่ระบาดสู่กลุ่มคนที่ได้รับวัคซีนได้อีกด้วย

การสำรวจอาการโควิด-19 เบื้องต้นด้วยตัวเอง 

อาการ 5 สายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดในไทย 

สำหรับอาการในผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะแสดงอาการในแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ซึ่งเราจะไม่สามารถแยกได้เองว่าติดเชื้อโควิดสายพันธุ์ไหน โดยอาการที่พบได้บ่อยเมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะคล้ายกับอาการไข้หวัดธรรมดา ได้แก่

  • มีไข้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน
  • มีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจจะมีเพียงอาการเดียว หรือมากกว่าก็ได้ เช่น เจ็บคอ ไอแห้งและบ่อย มีน้ำมูก หายใจแล้วรู้สึกหอบเหนื่อย หายใจลำบาก
  • อาการอื่นๆ ที่พบร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่อาการหลักของโรค ได้แก่ ปวดหัว ท้องเสีย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ ปวดเมื่อยตามร่างกาย

โดยหากคุณพบว่ามีอาการข้างต้นที่เกี่ยวข้อง ให้ทำการสำรวจตัวเองว่ามีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ เพื่อป้องกันการลุกลามของเชื้อที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และการแพร่ระบาดสู่คนรอบข้าง 

สำหรับประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  • มีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดที่เพิ่งตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่
  • ได้เดินทางไปในบริเวณที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องมาหรือไม่
  • ได้สัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่

หรือช่องทางในการประเมินความเสี่ยงโควิด-19 เพื่อดูว่าตนเองอยู่ในระดับความเสี่ยงใด ได้ที่: https://www.pobpad.com/corona-risk-assessment

เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงและมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ทำการกักตัวออกจากบุคคลที่พักอาศัยร่วมกัน และเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที 

โดยสามารถค้นหาจุดตรวจโควิดใกล้คุณ ได้ที่: https://koncovid.com/

เคล็ดลับการป้องกันโควิด-19 เมื่อต้องออกนอกบ้านด้วยรถส่วนตัว

เมื่อต้องออกไปทำธุระนอกบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ก็อาจมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อโควิด-19 จากกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะติดมากับเสื้อผ้า มือถือ กระเป๋า รองเท้า หรือข้าวของเครื่องใช้ที่ซื้อกลับบ้านได้ 

โดยของทุกอย่างที่ซื้อมาจากข้างนอก รวมถึงเสื้อผ้า รองเท้า และของใช้ส่วนตัวเมื่อออกไปพบเจอผู้คน จะต้องสัมผัสกับบริเวณต่างๆ ภายในรถโดยตรง ทำให้อาจมีเชื้อโควิด-19 ติดเข้ามาภายในรถยนต์ และแพร่กระจายต่อได้

ดังนั้นการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดเมื่อต้องออกจากบ้านด้วยรถยนต์ส่วนตัว จึงต้องดูแลให้ทั่วถึงทุกอย่างที่สัมผัส ตั้งแต่ออกเดินทางจนกลับมาถึงบ้าน โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. ป้องกันเชื้อเมื่ออยู่บนรถยนต์ส่วนตัวของคุณ

หากเดินทางร่วมกับผู้โดยสารคนอื่น สามารถใช้สเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดภายในห้องโดยสารได้บ่อยตามความต้องการ เพื่อช่วยลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสต่างๆ ในอากาศและสร้างความสบายใจให้กับผู้ร่วมเดินทางด้วย

ป้องกันเชื้อเมื่ออยู่บนรถยนต์ส่วนตัวของคุณ

โดยก่อนจับพวงมาลัย หรือบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ ภายในรถ ควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล 75% ขึ้นไป หรือใช้ทิชชูเปียกแอลกอฮอล์เช็ดมือก่อนสัมผัสทุกครั้ง แต่ในการใช้ก็ต้องระวังให้ดี โดยเฉพาะภายในรถที่มีวัสดุหนัง หากแอลกอฮอล์หกใส่อาจทำให้เกิดรอยด่างหรือสีซีดได้ 

ข้อแนะนำ อย่าทิ้งขวดแอลกอฮอล์เจลทิ้งเอาไว้ในรถ เพราะหากจอดรถตากแดดเอาไว้นานๆ ความร้อนอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อของแอลกอฮอล์ลดลงได้ ทางที่ดีควรนำลงจากรถด้วยทุกครั้ง

2. ทำความสะอาดรถยนต์เมื่อกลับถึงบ้าน

การทำความสะอาดรถยนต์ทุกครั้งหลังใช้งาน เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จำเป็นต้องทำในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เนื่องจากเชื้อสามารถติดจากการสัมผัสบริเวณต่างๆ และมีชีวิตอยู่ได้นานหลายชั่วโมง

ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านแล้วควรทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายนอกและภายใน แต่ไม่ต้องถึงกับล้างใหม่ โดยแบ่งการทำความสะอาดภายนอกและภายในตัวรถ คือ

  • การทำความสะอาดภายนอกตัวรถ

เพียงใช้ผ้าชุบน้ำผสมแชมพูล้างรถ ในการเช็ดทำความสะอาดภายนอกตัวรถในบริเวณที่สัมผัสบ่อย เช่น มือจับประตู จุดเปิดฝาท้าย ฝาถังน้ำมัน กระจกมองข้าง  

  • การทำความสะอาดภายภายในตัวรถ

ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสบู่ในการเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว ทั้งพวงมาลัย คอนโซล หน้ากากแอร์ ราวจับ ปุ่มสตาร์ท แล้วทิ้งเอาไว้ 15 นาที ก่อนที่จะนำผ้าชุบน้ำสะอาดมาเช็ดให้หมดจด

ในส่วนที่เป็นวัสดุหนัง หรือเบาะหนัง ก็ใช้ผ้าชุบน้ำผสมสบู่ในการเช็ดทำความสะอาดเช่นเดียวกัน และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีหรือแอลกอฮอล์ในการทำความสะอาด เพราะอาจทำให้หนังเสียหายได้ 

ส่วนเบาะผ้าสามารถใช้สเปร์ยฆ่าเชื้อฉีดพ่นลงไป แล้วใช้ไดร์เป่าหรือตากแดดให้แห้ง และอย่าลืมนำพรมปูพื้นรถยนต์ และแผ่นยางรองพื้นออกมาซักล้างทุกครั้งด้วย

รับบริการกับ V Group Honda ช่วยให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น

สำหรับครอบครัวฮอนด้าที่นำรถยนต์ของคุณเข้ามาใช้บริการ เช็กระยะกับ V Group Honda เรามีบริการพ่นฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารทุกคัน ฟรี! ให้คุณอุ่นใจปลอดภัยจากเชื้อไวรัส 

รับบริการกับ V Group Honda ช่วยให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น

และยังได้รับ ฟรี! บริการตรวจสภาพรถยนต์ 25 รายการ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษอื่นๆ มากมาย ให้คุณอุ่นใจในทุกการเดินทาง 

นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่: https://vgrouphonda.com/appointment-service/

V Group Honda ห่วงใยในสุขภาพของลูกค้าทุกท่าน โดยที่ศูนย์บริการของเราใส่ใจเรื่องความสะอาดและทำการฆ่าเชื้ออยู่เสมอ มีการจัดแบ่งโซน พร้อมฉากกั้นเว้นระยะห่างสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 

และยังให้บริการรถยนต์แบบออนไลน์ผ่าน V Group Linked ที่ช่วยลดความแออัดของการรอรับบริการที่ศูนย์ เพียงนัดหมาย นำรถเข้ามาส่ง และกลับมารับเมื่อมีการแจ้งเตือนให้เข้ามารับรถ

สรุปท้ายบทความ

หากคุณต้องการรับบริการกับ V Group Honda ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 เรามีการบริการรูปแบบใหม่ ที่ตอบสนองในยุค New Normal ให้คุณสามารถเลือกได้ทั้งนัดหมายเข้ารับบริการที่ศูนย์ตามเวลานัดที่ต้องการ หรือปรึกษาปัญหารถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ Virtual เสมือนจริงได้ 

นอกจากนี้ลูกค้าที่สนใจออกรถใหม่ เราก็ยังมีบริการ Virtual Test Drive ที่จะพาคุณสัมผัสประสบการณ์ของการเยี่ยมชมรถแบบออนไลน์ พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษ โดยสามารถติดต่อหรือนัดหมายรับบริการกับเราได้จากทุกช่องทางเลยครับ

sweta mms rasra most pussy beautiful pack sexvid.top dirty sexy teens sex

wench zoo XXXN yu gi oh arc v sex most pussy beautiful pack

videohdxxx2018 porbhub.cc shemale eden raynes tube xxx full derng sestrs selip foking berdr

becky roberts tube videos jack rabbit sex toy lobstertube.pw dateslame

rape bus korean lesbian latina hustler YouPorn western aunty taking bath

tai bay vip BayVip.Win - Tải BayVip.Fun Phiên Bản Mới Nhất bay vip 247

Tải Choáng Club - iOS/Android APK/PC/OTP game bài choáng Choáng Club - Cổng Game bài uy tín số 1 việt nam

B29 win B29 win B29 - Đăng kí nhận ngay code

bocvip win boc vip bocvip apk