เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ก่อนซื้อ ชั้นไหนคุ้มค่ามากที่สุด Update 2023

เปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ก่อนซื้อ ชั้นไหนคุ้มค่ามากที่สุด Update 2023

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

หลายๆคนที่มีรถเป็นของตัวเองแต่กำลังมองหาประกันภัยรถยนต์และยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกประเภทชั้นไหนดีสำหรับคุณ บทความนี้อาจช่วยให้คุณเข้าใจเรื่องของประกันภัยรถยนต์แต่ละชั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจะเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์ในแต่ละชั้น เพื่อเป็นตัวช่วยในการเลือกประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคน

หากท่านใดสนใจที่จะซื้อหรือต่อประกันภัยจาก V Group Honda ทางเรามีบริษัทประกันหลายที่ให้เลือก การันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้นจากศูนย์ 100% รับประกันซ่อมสี 6 เดือน ซ่อมห้าง 7 ปี ทั่วประเทศ

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันแต่ละชั้น

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันแต่ละชั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 (ชั้น 1)

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองได้ครอบคลุมมากที่สุด ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ใช้รถเป็นประจำ โดยจะได้รับการคุ้มครองในทุกๆ เรื่อง เช่น ความเสียหายต่อรถหรือทรัพย์สินคนอื่น ค่ารักษาอาการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือชีวิตผู้ขับขี่ ผู้โดยสารและคนภายนอกรถ รถยนต์หาย รถยนต์ถูกขโมย ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วมรวมถึงค่าใช้จ่ายในการลากจูงรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยประกันภัยประเภท 1 จะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่ต้องเสียเงินในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด

ประกันรถยนต์ชั้น 2 (ชั้น 2)

จะช่วยคุ้มครองรถของเราในกรณีที่เกิดเหตุ ไฟไหม้ หรือ ถูกขโมยเท่านั้น แต่หากเกิดเหตุอื่น เช่น รถชนรถ รถชนกับวัตถุ ประกันรถชั้น 2 จะไม่ช่วยในเรื่องค่าซ่อมรถของเรา แต่จะช่วยค่าซ่อมรถของคู่กรณีเท่านั้น นอกจากนี้ ประกันรถยนต์ชั้น 2 ยังคุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอก บุคคลภายในรถ ค่ารักษาพยาบาลและทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงการประกันตัวเพื่อสู้คดีอีกด้วย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 (ชั้น 3)

เป็นประกันที่จะคุ้มครองเฉพาะชีวิต ร่างกายของคนซื้อประกันภัยและทรัพย์สินของคู่กรณี โดยมีการคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้ ซึ่งประกันชั้น 3 จะไม่คุ้มครองหากไม่มีคู่กรณีเช่น การชนฟุตบาท ต้นไม้ บ้าน และไม่คุ้มครองหากเกิดจากภัยธรรชาติ หรือ โดนขโมย

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 5 (ชั้น 2+ และ 3+)

ประกันภัยชั้น 2+

เป็นประกันรถยนต์ที่มีการคุ้มครองทั้งรถยนต์ของเราและคู่กรณีในกรณีอุบัติเหตุบางชนิด โดยมีความคุ้มครองที่สูงกว่าประกันรถยนต์ชั้น 2 ดังนี้

  1. คุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณีหรือทรัพย์สินของคู่กรณี รวมถึงค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณีด้วย
  2. คุ้มครองค่าเสียหายของรถยนต์เราในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบรถชนกับรถ
  3. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน (ตัวเราเอง) และผู้โดยสารของเราที่นั่งมาด้วย โดยมีความคุ้มครองเหมือนประกันรถยนต์ชั้น 1
  4. คุ้มครองในกรณีสูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม 
  5. ความคุ้มครองอื่นๆ ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์ ของบริษัทประกันเท่านั้น

ประกันภัยชั้น 3+

ประกันรถยนต์ชั้น 3+ เป็นระดับประกันที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมกว่าประกันรถยนต์ชั้น 3 โดยเฉพาะการคุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี

  1. คุ้มครองความเสียหายรถคู่กรณี ทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลของคู่กรณี
  2. คุ้มครองค่าเสียหายของรถเราในกรณีรถชนรถเท่านั้น
  3. ค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกัน (ตัวเรา) และผู้โดยสารของเรา ซึ่งคุ้มครองเหมือนกับประกันชั้น 2+
  4. ไม่คุ้มครองกรณีไฟไหม้ น้ำท่วม และสูญหาย
  5. ให้ความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกัน