ข้อดี ข้อเสีย ของรถยนต์ไฮบริด

เครื่องยนต์ไฮบริด

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

รถยนต์ไฮบริดคืออะไร?

รถยนต์ไฮบริด คือ รถที่มีการทำงานของเครื่องยนต์ทั้ง 2 ระบบประกอบเข้าด้วยกัน โดยระบบการทำงานแรกคือ ระบบสันดาปภายในที่จะใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการทำงาน และ ใช้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะทำให้การขับขี่ทั่วไปของรถยนต์ไฮบริดใช้เชื้อเพลิงให้คุ้มค่ามากที่สุด รวมไปถึงการจอดรถอยู่กับที่ เครื่องยนต์ และ มอเตอร์ไฟฟ้าจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดน้ำมัน ลดการปล่อยควันพิษ ปัจจุบันนี้ทาง Honda ได้เปิดตัวรถ Honda Civic e:HEV ที่ใช้เครื่องยนต์ระบบไฮบริดออกมา 2 รุ่น คือ e:HEV EL+ และ e:HEV RS

ข้อดีของรถยนต์ไฮบริด

1. ประหยัดน้ำมันกว่ารถยนต์ทั่วๆ ไป

เครื่องยนต์ไฮบริด

รถยนต์ไฮบริดที่มีเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบการทำงานแบบไฮบริดของ Honda e:HEV จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ถึง 2 ตัวและขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลัก จึงทำให้ได้สมรรถนะการขับขี่ที่ดี และ ประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่ารถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน

2. ลดมลพิษทางอากาศ

เนื่องจากรถยนต์ไฮบริดใช้ระบบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้ลดอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ลดการปล่อยควันเสียออกสู่บรรยากาศ

3. สามารถใช้ระบบไฟฟ้าขณะขับขี่ได้

การทำงานรถยนต์ไฮบริดขณะขับขี่จะสามารถสลับการทำงานแบบระบบไฟฟ้าได้ โดยระบบจะเลือกการทำงานขณะขับขี่อย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ ขึ้นยู่กับระดับของแบตเตอรี่ สภาพท้องถนนหรือพฤติกรรมการขับขี่

เครื่องยนต์ไฮบริด

ข้อเสียของรถยนต์ไฮบริด

1. ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาสูง

การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ระบบไฮบริดที่มีความซับซ้อนมากกว่ารถยนต์ทั่วๆ ไปจะต้องใช้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงจากศูนย์บริการรถยนต์ในการซ่อม รวมไปถึงอะไหล่ที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเครื่องยนต์ทั่วๆไป แต่ค่าใช้จ่ายการเข้าเช็กระยะใกล้เคียงกับรถเครื่องยนต์สันดาปภายใน

2. ราคาสูง

ด้วยเทคโนโลยี Hybrid มีความซับซ้อนมากกว่าเครื่องยนต์สันดาปภายใน จึงทำให้มีราคาสูงกว่า แต่ด้วยรถยนต์ไฮบริด เสียภาษีถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปภายใน ทำให้รถยนต์ไฮบริดในประเทศไทยราคาไม่ต่างรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในมาก