4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถ

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

อยากเปลี่ยนสีรถใหม่ ต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถยังไงให้ถูกต้อง ตามกรมขนส่ง

สำหรับคนที่สนใจเรื่องการทำสีรถใหม่ เพื่อลองเปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถให้ดูสะดุดตาหลายๆ คนมากขึ้น หรือเปลี่ยนสีรถใหม่เนื่องจาก เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนสีรถทุกครั้งจะต้องทำเรื่องแจ้งกรมการขนส่งทางบกให้ทราบด้วย ในบทความนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถให้ทราบ

แนวทางการแจ้งเปลี่ยนสีรถตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก

 1. กรณีตัวรถเปลี่ยนสีมีสีเดียว ให้กำหนดสีที่เป็นสีหลักโดยไม่ต้องคำนึงเรื่องความเข้มของสี
 2. กรณีตัวรถมี 2 สี หรือ 3 สี โดยที่แต่ละสีต่างกันอย่างชัดเจนบริเวณตัวถังส่วนสำคัญของรถ เช่น ฝากระโปรงหน้า – ท้าย หลังคา หรือ ประตู ให้กำหนดสีหลักไม่เกิน 3 สี เช่น ขาว แดง
 3. กรณีตัวรถมีมากกว่า 3 สีแต่สามารถกำหนดสีหลักของตัวรถได้ 2 สี ให้กำหนดสีหลักนั้นไว้ 2 สี ตามด้วย “หลากสี” เช่น ขาว แดง หลากสี ถ้าหากไม่สามารถกำหนดสีหลักได้ให้กำหนดเป็น “หลากสี”

หมายเหตุ กรณีตัวรถมีสีคาด หรือ แถบเพื่อตกแต่งให้สวยงาม หรือมีการติดสติกเกอร์ ที่เป็นรูป ข้อความ ตัวอักษร โดยไม่ไม่ทำให้สีหลักเปลี่ยนไป ไม่จำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ

4 ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถ พร้อมเอกสารการเปลี่ยนสีรถ

 1. ยื่นคำขอ และแนบเอกสารเพื่อรับการตรวจสอบ
 2. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรถ และแนบใบผลผ่านการตรวจสอบรถ
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. รับเอกสารคืน

เจ้าของรถจำเป็นต้องแจ้งการเปลี่ยนสีรถภายใน 7 วันนับจากเปลี่ยนสีรถหากเกินกำหนดมีโทษปรับ 2,000 บาท

เอกสารที่ใช้สำหรับการยื่นคำร้องแจ้งเปลี่ยนสีรถ

 1. คู่มือจดทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. หลักฐานสำคัญการเปลี่ยนสีรถ เช่น ใบเสร็จรับเงินการเปลี่ยนสีรถ

ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนสีรถ ทั้งหมด 105 บาท ประกอบไปด้วย

 1. ค่าธรรมเนียมการแจ้งเปลี่ยนสีรถ จำนวน 50 บาท
 2. ค่าดำเนินการตรวจสภาพรถ จำนวน 50 บาท
 3. ค่าคำขอ จำนวน 5 บาท