เช็คฤกษ์ออกรถใหม่ เสริมโชคลาภเพิ่มความสิริมงคลตลอดทั้งปี 2567

ฤกษ์ออกรถใหม่ปี 2567

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

ก่อนซื้อรถใหม่ควรที่จะมีฤกษ์ออกรถให้ตรงตามวันเกิดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดทั้งปี ไม่เพียงแค่ดูฤกษ์ออกรถใหม่ว่าวันไหนดี เวลาไหนดี ทางเรายังได้บอกถึงวันกาลกิณีประจำวันเกิดทั้ง 7 วันที่ห้ามใช้ฤกษ์ในวันเวลาต่างๆ เพื่อหลีกเลี้ยงความโชคร้าย หรือ อุปสรรคทั้งปวงที่เข้ามาสู่ชีวิตได้ ทั้งนี้เพื่อความสบายสำหรับเจ้าของรถที่กำลังจะออกรถคันใหม่

ฤกษ์ออกรถเดือนมกราคม ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 29 ควรออกรถเวลา 06.19 – 10.39 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 23 ควรออกรถเวลา 06.17 – 10.37 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 17 ควรออกรถเวลา 06.13 – 10.33 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 ควรออกรถเวลา 06.09 – 10.29 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 6, 20 ควรออกรถเวลา 06.11 – 10.31 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 19 ควรออกรถเวลา  06.03 – 10.23 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 28 ควรออกรถเวลา 06.07 – 10.27 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ควรออกรถเวลา 06.05 – 10.25 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 16 ควรออกรถเวลา 06.01 – 10.21 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนมีนาคม ปี 2567

 • วันอังคารที่ 5, 26 ควรออกรถเวลา 06.13 – 10.33 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 14, 21 ควรออกรถเวลา 06.07 – 10.27 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 3, 17 ควรออกรถเวลา 06.09 – 10.29 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนเมษายน ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 1, 15 ควรออกรถเวลา 06.07 – 10.27 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 3 ควรออกรถเวลา 06.09 – 10.29 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 18, 25 ควรออกรถเวลา 06.15 – 10.35 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 12 ควรออกรถเวลา  06.11 – 10.31 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤษภาคม ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 13 ควรออกรถเวลา 06.15 – 10.35 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 10 ควรออกรถเวลา 06.13 – 10.33 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)  
 • วันพุธที่ 1 ควรออกรถเวลา 06.09 – 10.29 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 16, 23 ควรออกรถเวลา 06.17 – 10.37 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 3 ควรออกรถเวลา 06.11 – 10.31 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนมิถุนายน ปี 2567

 • วันพุธที่ 5, 19 ควรออกรถเวลา 06.11 – 10.31 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 ควรออกรถเวลา 06.13 – 10.33 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 1, 29 ควรออกรถเวลา 06.09 – 10.29 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 16 ควรออกรถเวลา 06.15 – 10.35 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนกรกฎาคม ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 1, 15 ควรออกรถเวลา 09.17 – 15.08 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 24 ควรออกรถเวลา 06.20 – 13.01 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 18 ควรออกรถเวลา 07.31 – 14.02 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 ควรออกรถเวลา 08.41-12.00 (คนเกิดวันพุธไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนสิงหาคม ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 26 ควรออกรถเวลา 09.15 – 12.00 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 14 ควรออกรถเวลา 08.35 – 14.11 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 3, 24 ควรออกรถเวลา 13.10 – 15.23 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ควรออกรถเวลา 08.36 – 16.12 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้) 

ฤกษ์ออกรถเดือนกันยายน ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 23 ควรออกรถเวลา 13.00 – 13.25 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอังคารที่ 3 ควรออกรถเวลา 12.40 – 15.38 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 25 ควรออกรถเวลา 12.00 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ควรออกรถเวลา 08.59-16.27 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 15 ควรออกรถเวลา 09.09 – 14.26 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนตุลาคม ปี 2567

 • วันอังคารที่ 1 ควรออกรถเวลา 15.53 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันพุธที่ 9, 23 ควรออกรถเวลา 13.40 – 16.42 (คนเกิดวันอังคารไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 25 ควรออกรถเวลา 09.59-12.00 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันเสาร์ที่ 12 ควรออกรถเวลา 09.30 – 14.41 (คนเกิดวันจันทร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนพฤศจิกายน ปี 2567

 • วันจันทร์ที่ 11 ควรออกรถเวลา 11.46 – 15.56 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันศุกร์ที่ 1, 8, 22 ควรออกรถเวลา 06.01-13.00 (คนเกิดวันพฤหัสบดีไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 24 ควรออกรถเวลา 07.01-12.00 (คนเกิดวันศุกร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ฤกษ์ออกรถเดือนธันวาคม ปี 2567

 • วันพุธที่ 4, 11, 18 ควรออกรถเวลา 12.00 – 17.12 (คนเกิดวันเสาร์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)
 • วันอาทิตย์ที่ 1, 15 ควรออกรถเวลา 15.10 – 16.23 (คนเกิดวันอาทิตย์ไม่ควรออกรถในฤกษ์นี้)

ทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์วันและเวลาออกรถตลอดปี 2567 หลายๆคนที่อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจจะมีแผนเตรียมตัวซื้อรถใหม่ หรือรอเวลาให้มาถึงวัน ฤกษ์งามยามดี ก่อนค่อยตัดสินใจ 

ทั้งนี้ทั้งนั้นการเสริมความเป็นสิริมงคลเพื่อ ความสบายอก สบายใจ แก่ตัวเจ้าของรถเองเป็นเรื่องที่ดี แต่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือ อย่าประมาทในการขับรถต้องมีสติตลอดเวลาในการขับ