เมนู

ทดลองขับ และ ซื้อประกันภัย >>

7 วิธีเลือกประกันรถยนต์ให้ถูกต้อง [อ่านก่อนซื้อ]

การทำประกันรถยนต์ จะช่วยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจาการใช้รถยนต์ได้ ซึ่งจะครอบคลุมทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถเอง รวมถึงชีวิตของบุคคลที่อยู่ในรถ และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกด้วย 

ถ้าหากว่าคุณกำลังมีแผนจะทำ หรือต่อประกันรถยนต์ในช่วงนี้ มาดู 7 วิธีเลือกประกันรถยนต์ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนซื้อ เพื่อช่วยให้คุณสามารถเลือกประกันรถยนต์ที่ถูกต้องและคุ้มค่ากับเบี้ยรายปีมากที่สุด

7 วิธีเลือกประกันรถยนต์ให้ถูกต้อง

ในการเลือกประกันรถยนต์ที่จะช่วยคุ้มครองให้กับตัวรถและผู้ร่วมเดินทาง จำเป็นจะต้องรู้ 7 วิธีเลือกประกันรถยนต์ให้ครบทุกข้อ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกประกันรถยนต์ที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์คุณและรถที่คุณรักได้

1. ก่อนเลือกต้องรู้จักกับประเภทของประกันรถยนต์

สำหรับประกันภัยรถยนต์จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทนั่นคือ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ และ ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยมีข้อแตกต่างกันดังนี้

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 

หรือที่รู้จักกันในชื่อ พ.ร.บ. รถยนต์ จะช่วยคุ้มครองบุคลลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณี โดยเป็นประกันรถยนต์แบบบังคับที่เจ้าของรถทุกคันจะต้องทำ ซึ่งมีผลต่อการต่อภาษีรถยนต์และการต่อทะเบียนรถยนต์รายปีด้วย หากรถยนต์คันไหนไม่มีจะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท 

สำหรับสิ่งที่ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ให้ความคุ้มครองได้แก่

  • ค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 80,000 บาท
  • กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร 500,000 บาท ต่อคน
  • ค่าชดเชยรายวัน (เฉพาะผู้ป่วยใน ไม่เกิน 20 วัน) 200 บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้ง

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

เป็นความคุ้มครองเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ. รถยนต์ ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับ แต่เมื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดหรือเกินกว่าที่ พ.ร.บ. คุ้มครอง หากรถยนต์มีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเอาไว้ ทางบริษัทประกันภัยจะเข้ามาช่วยรับผิดชอบความเสียหายให้กับคู่กรณี และอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา รวมถึงให้ความคุ้มครองรถยนต์ของคุณที่มากขึ้นด้วย

2. ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

สำหรับความคุ้มครองของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ สามารถทำเพิ่มเติมกับบริษัทประกันภัยโดยตรง หรือโบรกเกอร์ประกันภัย ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่เพิ่มความอุ่นใจให้กับการขับขี่รถยนต์มากขึ้นได้ 

โดยความคุ้มครองจะครอบคลุมไปถึงความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกันทั้ง รถไฟไหม้ ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ รถสูญหายจากการถูกขโมย ไปจนถึงการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและตัวบุคคลภายนอกด้วย

ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแบ่งการคุ้มครองออกเป็น แต่ละระดับเพื่อให้คุณสามารถเลือกรูปแบบการค้มครองที่ตอบโจทย์พร้อม กับเลือกค่าเบี้ยรายปีที่จ่ายไหว

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (เริ่มต้นที่ 16,400 บาท)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน ที่ครอบคลุมและมากที่สุดเมื่อเทียบกับประกันรถยนต์ประเภทอื่น ซึ่งได้แก่ 

รถชนกับรถ / รถชนแบบไม่มีคู่กรณี / ไฟไหม้ / รถสูญหายหรือถูกขโมย / ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ / ความเสียหายต่อกระจก / รับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ (เริ่มต้นที่ 7,300 บาท)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน คล้ายกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แต่ไม่ครอบคลุมในเรื่อง การชนแบบไม่มีคู่กรณี / ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ / ความเสียหายต่อกระจก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ (เริ่มต้นที่ 6,300 บาท)

ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เอาประกัน น้อยกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และ 2+ โดยคุ้มครองเฉพาะกรณีรถชนรถ และค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 (เริ่มต้นที่ 2,500 บาท)

เน้นให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก

3. เลือกแผนประกันรถยนต์จากไลฟ์สไตล์การขับขี่

เลือกแผนประกันรถยนต์จากไลฟ์สไตล์การขับขี่

เมื่อได้รู้จักกับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พร้อมรูปแบบการคุ้มครองที่แตกต่างกันไปแล้ว ทีนี้มาลองเช็กกันดูว่าไลฟ์สไตล์ในการขับขี่ หรือความถี่บ่อยในการใช้รถของคุณเป็นอย่างไร เพื่อช่วยให้คุณเลือกรูปแบบการคุ้มครองที่ตรงจุดประสงค์มากที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เหมาะกับ มือใหม่หัดขับ / รถที่ใช้งานทุกวัน / รถที่ขับออกต่างจังหวัดบ่อย หรือต้องวิ่งไกลๆ เป็นประจำ ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะอุ่นใจที่สุด เพราะให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุดทั้งค่าเสียหาย ค่ารักษาพยาบาล รวมไปถึงเรื่องการชนแบบไม่มีคู่กรณีด้วย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ เหมาะกับ คนที่ขับรถมานานแล้ว จะช่วยลดค่าเบี้ยต่อปีให้น้อยลง แต่ยังคุ้มครองความเสี่ยงอื่นๆ ได้ครอบคลุม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ เหมาะกับ รถที่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ไม่ได้ขับออกไปไกลๆ หรือเป็นรถที่มีอายุการใช้งานค่อนข้างมากแล้ว ก็ช่วยคุ้มครองในเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนที่มีคู่กรณีได้

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 เหมาะกับ รถที่แทบไม่ได้ใช้งานเลย โดยอาจจะเป็นรถที่มีอายุการใช้งานมากแล้ว แต่ก็ควรมีประกันที่ช่วยให้ความอุ่นใจในราคาเบี้ยสบายๆ เมื่อใช้รถแล้วเกิดอุบัติเหตุ อย่างน้อยก็ช่วยคุ้มครองคู่กรณีได้ 

4. เลือกจากอายุการใช้งานของรถ

การทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทนั้น สามารถทำได้กับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ปีแรกเลย นั่นหมายความว่า รถยนต์ใหม่ป้ายแดง ก็สามารถทำประกันรถยนต์ชั้น 1 เพื่อรับการคุ้มครองที่ครอบคลุมมากที่สุด หรือจะเลือกทำประกันรถยนต์ชั้น 2+, 3+ หรือ 3 ก็ได้เพื่อภาระค่าใช้จ่ายเบี้ยประกันลง แต่ก็ต้องแลกกับความคุ้มครองที่ลดลงตามที่ประกันภัยกำหนด

ส่วนรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี หรือรถยนต์มือสอง ก็สามารถทำประกันรถยนต์ได้ทุกประเภทเช่นเดียวกัน

รถอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ต่อประกันรถยนต์ชั้น 1 ได้อยู่ไหม?

เมื่ออายุการใช้งานของรถเข้าสู่ปีที่ 7 เจ้าของรถหลายคนก็คงจะสงสัยในเรื่องการต่อประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ว่า จะสามารถต่ออายุการรับประกันได้อีกหรือไม่?

คำตอบคือ หากรถของคุณยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบเต็มร้อย และยังเป็นรุ่นที่หาอะไหล่ หาอู่ซ่อมรถได้ง่าย รวมถึงมีประวัติการขับขี่ที่ดี มีการเคลมแบบไม่เกินจริง หรือไม่มีการเปลี่ยนบริษัทประกันรถยนต์บ่อยๆ ก็มีโอกาสกาสที่ประกันภัยอาจพิจารณาอนุโลมรับประกันให้กับรถยนต์ Honda ของคุณได้

5. เลือกเปรียบเทียบความคุ้มค่าก่อนซื้อ

การซื้อหรือต่อประกันภัยรถยนต์ในสมัยนี้สามารถทำได้ทั้งการซื้อใหม่กับที่อื่น หรือต่ออายุกับบริษัทเดิมก็ได้ ซึ่งวิธีการซื้อก็สามารถทำได้หลายรูปแบบทั้งการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ผ่านบริษัทประกันโดยตรง หรือผ่านโบรกเกอร์ที่รวบรวมเอาประกันรถยนต์หลากหลายเจ้ามาให้ตัดสินใจเลือกในที่เดียว และยังมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับคุณด้วย

โดยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อในแต่ละครั้ง ให้คุณเปรียบเทียบรายละเอียดและราคาจากแหล่งต่างๆ ให้ครบถ้วนก่อน เพราะในบางครั้งคุณจะเจอว่าประกันคุ้มครองโดยบริษัทประกันที่เดียวกัน แต่อัตราเบี้ยประกันของแต่ละผู้ให้จำหน่ายอาจไม่เท่ากัน

นั่นเพราะว่าแต่ละแห่งจะมอบความคุ้มค่าเพิ่มเติมที่แตกต่างกัน ในรูปแบบของสิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่น เช่น บัตรเติมน้ำมัน, บริการรถยก 24 ชั่วโมง เป็นต้น 

6. เลือกบริษัทประกันที่มั่นคง และน่าเชื่อถือ

การเลือกบริษัทประกันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย จะช่วยให้คุณได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็ว บริการดี เคลมเร็ว รวมถึงมีบริการซ่อมทั้งแบบศูนย์และซ่อมอู่ที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ 

ซึ่งวิธีการเลือกบริษัทประกันรถยนต์ที่ง่ายที่สุด นั่นคือ การเลือกจากชื่อเสียงหรือการรีวิวบนเว็บไซต์ต่างๆ ของลูกค้ารายอื่นที่ใช้บริการมาก่อน จะช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

หรือถ้าเจอบริษัทประกันที่ไม่รู้จัก ก็สามารถตรวจสอบข้อมูลควมน่าเชื่อถือของบริษัทประกันได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คลิก www.oic.or.th 

7. เลือกจากการให้บริการซื้อหรือต่อประกันที่สะดวก รวดเร็ว

อีกหนึ่งความสำคัญที่ต้องคำนึงถึงก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ นั่นคือความเร็วในการให้บริการ ที่จะมอบความสะดวกในการใช้บริการของคุณ หรือมีช่องทางการรับบริการที่สะดวกและสามารถทำได้จากที่บ้าน

เช่น มีระบบออนไลน์ที่ซื้อได้เลยผ่านหน้าเว็บไซต์ โดยสามารถดูข้อมูล รายละเอียด การเปรียบเทียบราคา และสั่งซื้อได้เลย หรือมีแอปพลิเคชันที่ซื้อ-ต่อ-เคลม และสามารถเรียกประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุได้ในแอปเดียว 

สรุปท้ายบทความ

เมื่อได้รู้จักกับวิธีเลือกประกันรถยนต์แล้ว หากคุณกำลังมองหาประกันภัยรถยนต์ที่มีแผนการคุ้มครองจากบริษัทประกันชั้นนำมากมาย V Group Honda ก็มีบริการประกันภัยอุ่นใจ พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเลือกประกันภัยรถยนต์ที่ให้ประโยชน์สูงสุด 

สนใจรับบริการด้านประกันภัยรถยนต์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้จากทุกช่องทางเลยครับ

celin dion sex pons 0lay 3g NudeVista chaturbate franf

celin dion sex pons w yoman PornHub oro sex video

indian dog girls xnxx xbxx.cc tief kehle bdsm forced gangbang bondage

mother xes baby small guctrwrca bravotube.cc tief kehle

mother xes baby small sexi mujra hd Nugget Porn mommy goya

https://taichoang.win/: Choáng Club | Choang.Vip tai choang game Choáng Club : Tải Choang.club