เทคนิคการจัดไฟแนนซ์ให้ผ่าน ทุกอาชีพ 2022

วิธีจัดไฟแนนซ์ให้ผ่าน

เลือกหัวข้อที่อยากอ่าน

เทคนิคการขอจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านง่ายๆ

ปัญหาของคนที่กำลังจะเป็นเจ้าของรถคันใหม่คือ จัดไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ใช้เวลานานกว่าจะยื่นไฟแนนซ์ผ่าน เนื่องจากมีแหล่งรายได้ไม่ชัดเจน หรือ มีสัดส่วนรายได้ไม่เพียงพอต่อค่างวด โดยปัญหาดังกล่าวจะหมดไปหากทำตามเทคนิคดังต่อไปนี้

จัดไฟแนนซ์ คือ

การยื่นขอสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์คันใหม่จากธนาคาร หรือ ตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ซึ่งไฟแนนซ์ซื้อรถยนต์ให้ ส่วนหน้าที่ของเราคือผ่อน และจ่ายดอกเบี้ยให้กับไฟแนนซ์แต่ละงวด

รายได้

สำหรับใครที่อยากจะยื่นเรื่องจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านโดยใช้เวลาไม่นาน ควรที่จะมีรายได้มากกว่า 50% ต่อการจ่ายงวดแต่ละเดือน เช่น

จ่ายงวดละ 7,500 บาท ต้องมีรายได้ 15,000 บาท/เดือน

จ่ายงวดละ 8,000 บาท ต้องมีรายได้ 16,000 บาท/เดือน

อาชีพ

อาชีพถือเป็นตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการพิจารณาให้ผ่านไฟแนนซ์ของแต่ละบริษัท ทั้งนี้อายุงานของคนขอจัดไฟแนนซ์ต้อง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไปจึงมีโอากาสผ่านสูง แต่ถ้าหากอายุงานต่ำกว่า 6 เดือนก็อาจจะต้องหาคนค้ำ 

แต่ละอาชีพนั้นก็มีโอกาสผ่านไฟแนนซ์ที่แตกต่างกัน โดยอาชีพที่มีโอกาสผ่านสูงคือ

 1. พนักงานบริษัท
 2. ข้าราชการ 
 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. กลุ่มอาชีพพิเศษ (แพทย์, ทันตแพทย์, ผู้พิพากษา, อัยการ, นักบินเอกชน, ครู, ศาสตรจารย์ ฯลฯ)

เอกสารสำหรับยื่นขอจัดไฟแนนซ์

การเตรียมเอกสารสำหรับการขอจัดไฟแนนซ์เป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีเพื่อใช้เป็นหลักฐานการประกอบในการยื่นเรื่องไฟแนนซ์ โดยในแต่ละอาชีพเอกสารที่ต้องเตรียมก็จะแตกต่างกันออกไปดังนี้

อาชีพพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน

อาชีพข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน 
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน

อาชีพพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หน้าเพจ ,หน้าFacebook ที่โพสขาย
 • เอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 

อาชีพค้าขาย

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบจดทะเบียนพานิชย์ , สัญญาเช่าร้าน  (กรณีเช่าแผง)  / รูปถ่าย STOCK  บิลซื้อ – ขาย (กรณีไม่มีหน้าร้าน)

อาชีพฟรีแลนซ์

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 
 • หนังสือสัญญาจ้างงาน 

อาชีพเกษตร

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • โฉนดที่ดิน หรือ สัญญาเช่าที่ดิน
 • บัตรเกษตรกร

อาชีพไรเดอร์

 • สำเนาบัตรประชาชน 4 ชุด
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
 • statement ย้อนหลัง 6 เดือน
 • เอกสารหัก ณ ที่จ่าย ทวิ 50 
 • หนังสือสัญญาจ้างงาน 
 • รายการสรุปรายได้จากAPPที่ลูกค้าวิ่งงาน

**สำหรับอาชีพไรเดอร์ที่อยากยื่นเรื่องขอจัดไฟแนนซ์ ต้องมีคนกู้ร่วม หรือ คนค้ำที่ประกอบอาชีพอื่นเท่านั้น **

จำนวนคนดู : 2,758